Etikettdjurparker-cirkus
Läst 3624 ggr
Mizzon
2012-10-18, 13:55

Parken Zoo

Det är nog inte många som har missat gårdagens avsnitt av kallafakta.

Min fråga är, vilka är det som beslutar att djuren ska avlivas? Är det djurparken i sig? Eller är det myndigheterna? En bekant påstår det

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229740 för er som kanske inte sätt avsnittet

Katthemsmatten
2012-10-18, 14:10
#1

Om djur inte hålls i godkända hägn kan jordbruksverket och/eller länsstyrelsen fatta beslut om avlivning. I det här fallet förefaller det vara krasst ekonomiska skäl. Pumorna drog inte tillräcklig publik så då ville man skaffa nya djur. Att omplacera pumorna var tydligen inte ett alternativ. Blev så fly f-ad när jag hörde djurparkschefens lögner! Hon hade antagligen inte trott att det skulle gå så lätt att avslöja henne.

Är öht skeptisk till djurparker om de inge ingår i projekt för att rädda utrotningshotade djurarter. Kommer aldrig sätta min fot på vare sig Parken Zoo eller Ölands Djurpark. Sannolikt inte någon annan djurpark heller.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Mizzon
2012-10-18, 14:37
#2

Jag har ringt runt, det är varken myndigheter, länsstyrelsen eller länsveterinärerna, utan det är parken själv (ev med djurparksföreningen) som beslutat att djuren ska avlivas

Katthemsmatten
2012-10-18, 15:28
#3

Djurparksföreningen har pratat om att uteslutande Parken Zoo pga denna hantering, så om de inte ljuger väldigt mycket så är det parkens eget dåliga beslut.

Medarbetare Hittekatter iFokus

pehu
2012-10-18, 19:17
#4

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/parken_zoo/pressrelease/view/uttalande-fraan-parken-zoo-med-anledning-av-granskningen-av-djurparksverksamheten-804410

Andra sidan av myntet

Lite källkritik gentemot Kalla Fakta kanske vore på sin plats…tvivlar starkt på att de genomför ordentlig research och använder sig av tillförlitliga källor. Program som dessa är alltid enormt vinklade, annars blir det inte bra TV tydligen. Säger inte att Parken Zoo gjort rätt i alla lägen, jag saknar inblick i deras verksamhet och det finns säkert mycket som kan ifrågasättas. Men jag tycker inte heller man ska svälja allt som sägs i ett program som Kalla Fakta, vars journalistik mer eller mindre liknar expressen enligt min mening.

Silvestris
2012-10-19, 15:30
#5

Man ska inte tro att Kalla Fakta presenterar hela sanningen. Det handlar om sensationsjournalistik. Precis som djurparker vill TV4 locka tittare.Flört

Det är djurparkerna själva som bedömer om djur ska avlivas (såvida inte djuren är sjuka, då kan såklart en veterinär bedöma att djuret ska avlivas av djurskyddsskäl). Om djuren inte ingår i ett bevarandeprogram.

De omtalade pumorna var inte friska (de är inte utrotningshotade). Läser man deras veterinärmedicinska historia ser man att de har sövts flera gånger under sina liv, de har plågats av öronproblem, svamp och har behandlats med det kraftigaste svampmedlet vi har i Sverige (itraconazol). Det ger leverpåverkan och kan därför inte ges under längre sammanhängande perioder utan det behövs medicinvila mellan behandlingarna. Att behandla vilda djur med sådan medicin under flera år är inte ett alternativ.

Parkchefen ljög (eller uttalade sig om saker hon inte hade kunskap). Det är oförsvarbart och hon bör bytas ut.

Oredan i frysen är oacceptabel.

Vad gäller avlivning av djur när de har avförts från bevarandeprogram och man har platsbrist är det tyvärr en tråkig konsekvens av bevarandearbete. Parkchefen borde ha varit öppen om det. Djurparkernas företrädare ska vara öppna om verksamheten då de till stor del baserar sin verksamhet på skattemedel, besökare och privata donationer.

Aviendha
2012-10-19, 22:16
#6

Många går i taket över att djur avlivas för att göra plats åt andra, men det är tyvärr något som förekommer i alla parker och det är ett nödvändigt ont. Som en vän och kollega sade så står individens rätt till överlevnad mot artens. När en individ har gått i avel, eller om dess syskon gått i avel så kan man intere utnyttja dess genetiska material. Kastrerade djur är redan "döda" för bevarandearbetet. För att hjälpa vilda djur måste man prioritera sina resurser, och den tråkiga baksidan blir att överflödiga djur avlivas. Varje år föds ungar i djurparker, även fast man på förhand vet att man inte har plats för dem. Så de avlivas. Vilket är fruktansvärt. Men vinsten är större för djuren; att få ungar är en enorm berikning då det fyller ett grundläggande behov djur har och höjer deras välfärd. Det är en sida man inte ofta talar om och många förstår inte, eller vill inte förstå. Och det säljer att "avslöja" att djur avlivas.

[kent2]
2012-10-20, 09:38
#7

Det enda problemet jag ser är att man inte var ärliga mot besökare och att man ljög för media. Iofs kan man förstå att man inte går ut med all info till besökarna eftersom de flesta inte klarar av att ta åt sig denna informationen. De är helt enkelt för blödiga och klarar inte av att förstå att man ibland måste avliva djur och tycker det är jobbigt att förklara för barnen att de söta antiloperna som fanns där förra året inte längre finns kvar (samtidigt som de tar en tur till McDonalds på hemvägen). Men fakta var här att pumorna var inavlade och sjuka och det borde troligtvis inte avlats på dessa i första läget och om de nu ändå fick ungar borde dessa avlivats direkt (men då hade det varit samma problem), trädleopardena har godkända utrymmen och det inomhusutrymme man gnällde på är t.o.m. större än minimimått och då går djuren där endast för karantän, bongoantiloperna var avförda från bevarandeprojekt och ingen annan djurpark ville ta emot dessa tacka vare den låga genetiska statusen osv osv. När det gäller frysen så är det självklart inget problem att förvara döda djur i väntan på destruktion tillsammans med annat som även det ska gå dit.

Katthemsmatten
2012-10-20, 13:04
#8

Om det var inavel så måste man ju konstatera att då kan inte kunskapsnivån vara allt för hög och det är ett skäl att kritisera de ansvariga.

Om man har djur som är avförda från bevarande projekt, varför skulle det vara ett skäl att avliva friska djur? Har man inte som djurpark, liksom privat djurägare ett lvislångt åtagande när man införskaffar djur? Här ser jag ett moraliskt dåligt föredömme för parkens besökare.

Hur lång tid ska man hålla djuren i frysen i väntan på destruktion? Jag inser att någonstans ska de förvaras, men frågan är hur länge de funnits där. De svävande och motsägelsefulla svaren som givits av djurparkschefen har självklart gjort att acceptansnivån hos allmänheten sjunkit och lika givet är att allmänhetens förtroende för ledningen nu ligger väldigt nära noll.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Silvestris
2012-10-20, 13:33
#9

#8

Nu talar jag inte om puma specifikt utan generellt. När man har en mycket begränsad genpool kan det ibland vara omöjligt att undvika inavel. Det viktiga arbetet ligger då i att minimera genförlusten för varje generation som går. Det är sedan inte djurparkerna som bestämmer vilka djur som ska sättas ihop för avel utan det är en internationell artkoordinator som överblickar alla individer som finns på djurparkerna inom samarbetet. Det är inga amatörer som sitter på de posterna utan det är absolut människor med utbildning och kunskap, men jag vet att det kan vara svårt att förstå att inavel är nödvändigt ibland.

Och jo, det är en god förklaring (om möjligen inte en ursäkt) att ett djur har avlivats för att det har avförts från bevarandeprogrammet. Det finns inte oändligt många platser på världens djurparker. De platser som finns bör reserveras till de individer som faktiskt har ett genetiskt värde och ingår i bevarandeprogram. Det är den bittra sanningen. Ska man kunna ägna sig åt bevarandearbete kan det tyvärr innebära att man får ett "överskott" antingen i form av avkommor som inte kommer användas i avel (för att syskon går vidare) eller för att en individ redan har bidragit med sina gener. Nu brukar djurparker ändå försöka undvika avlivning in i det längsta. Det är ingenting personalen gillar, men ibland nås en gräns där man inser att man måste avliva om man vill fortsätta med bevarandearbete.

[kent2]
2012-10-20, 13:57
#10

Anledningen till varför det var så att de pumor man 1994 köpte från Polen fick ungar framgår inte och självklart bör man i första hand inte avla på helsyskon (undantag finns). Nu är det dock inte så att det alltid fungerar med t.ex. p-piller för kattdjur och det är inte precis lätt att säga till en puma att denna inte får para sig med en annan individ bara för att denna är släkt. Sterilisering eller att hålla denna typ av djur i olika hägn är inte någon lösning. När då dessa fick ungar så har man några alternativ, det ena är att avliva direkt (vilket inte alltid är det bästa), vänta tills att de är självständiga och därefter avliva eller avliva om det är så att det uppkommer problem (här valde man uppenbart det senare)

När det gäller djur som inte längre har ett värde i bevarandeprojekt och därmed inte heller är intressanta för andra djurparker eller för den djurpark som har dessa i första hand så är det ägaren som beslutar vad som ska ske och avlivning är ett av alternativen (samma sak gäller naturligtvis alla andra ägare av djur). I detta fall är det klart att man sedan ett tag inte längre var intresserade av att hålla denna art och eftersom försök att omplacera dessa inte gick så valde man att avliva (alltså ett fullkomligt acceptabelt tillvägagångssätt).

Hur länge de finns i en frys är totalt ointressant, de kan finnas där i 20 år, 5 år eller bara för några veckor (det senaste föga troligt beroende på vissa av de arter som det rör sig om). Valet är helt upp till den som förvarar kadavren där.

Däremot är det så att det självklart inte är bra om man har en djurparkschef som inte är insatt i det som sker eller som ljuger. I detta fall har även denna fått ta konskvenserna av sitt agernde.

Aviendha
2012-10-20, 14:37
#11

#8 Har man inte som djurpark, liksom privat djurägare ett lvislångt åtagande när man införskaffar djur?

Njaa.. Syftet med att hålla djur i djurpark är inte detsamma som för privata djurhållare och kan inte jämföras.

En privat djurhållare håller djur för sitt eget höga nöjes skull, för att få hjälp i vardagen, för att få ekonomisk vinning eller liknande. En djurpark håller djur för andra ändamål, bevarande, forskning och utbildning av allmänheten exempelvis. Enligt

Enligt svenska djurparskföreningen ska djurparken sträva efter att hålla utrotningshotade djur och djurindivider med betydelsefullt genetiskt material. Som djurägare äger man djurindivider med ett andvar för djurindividen. Som djurpark äger du en djurindivid men med ett ansvar gentemot djurindividen OCH den art som djurindividen tillhör.

I EAZA's (european association of zooz and aquariums) code of etichs står "…Any actions taken in relation to an individual animal must be undertaken with this higher ideal of biodiversity conservation in mind". Man inser och kräver att medlemarna ska förhålla sig på ett sådant sätt till sina djur att bevarandearbetet går först. Det är för själva bevarandet av biodiversitet som djurparkerna tillåts finnas. Och man inser att resurserna är begränsade och att det därför inte får förekomma att man prioriterar enstaka djurindivider (av vinstskäl eller andra, för biodiversiteten ovidkommande, orsaker) över bevarandet av hotade arter. (och för att inte ens behöva gå in på det; alla djur har ett värde och ska behandlas med respekt, vilket också fastslås i diverse stadgar).

Omplacering till andra parker är alltid något som övervägs, och avlivning försöker man ofta att undvika i det längsta. Men prioriteten ligger på ett högre plan, det vore fruktansvärt om en djurart fick en försämrad livskraft för att enstaka djurindivider som saknar genetiskt värde prioriterades högre. I en moralisk och etisk utopi finns inga resursbegränsningar som gör att man måste välja mellan pest eller kolera. Men i en sådan värld skulle massutrotning inte heller existera.

vallhund
2012-10-22, 03:05
#12

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

CupcakeGod
2012-11-13, 15:40
#13

En sak jag har funderat på. Syftet med uppfödning av hotade djur är att en dag ska man kunna släppa ut dem i naturen, men varför inte göra det i Afrika där djuren kommer ifrån? Att importera djur från andra länder känns så efterblivet.

På djurparker får de allt serverat och klart, djuren får inte ens jaga byten så hur ska de kunna överleva i naturen då? De kan jo inte ens döda ett annat djur.

Allt handlar om pengar, djurparkerna gör plats för nya freshare djur, så är det överallt. Parken Zoo hade bara otur.

Nej tack till djurparker säger jag bara.

Silvestris
2012-11-13, 21:21
#14

#13

Djur som ska planteras ut planteraras ut i sina ursprungliga habitat. Vi planterar inte ut några pandor i Kanada eller giraffer i Frankrike. Självklart planteras djur ut i naturliga habitat. Dessutom kastas de inte bara ut i naturen. Djur som ska planteras ut genomgår lång anpassning (tex. får rovdjur lära sig att jaga) inför att planteras ut.

Du har uppenbarligen ingen kunskap om hur bevarandearbete och utplantering sker. Du kanske ska besöka en djurpark som ägnar sig åt sådant arbete och som berättar om det? Nordens Ark är ett bra alternativ. De planterar ut grodor och hackspettar i Sverige, europeiska vildkatter i Tyskland… som exempel.

CupcakeGod
2012-11-14, 02:33
#15

#14 Jaha! Så det är sp det är. Men varför gör man inte sånt där djuren kommer ifrån? (Hatar djurparker :P)

Silvestris
2012-11-14, 08:35
#16

Habitatförluster, krig, korruption, fattigdom osv.

[Doglovers]
2012-11-14, 18:36
#17

#13 På Orsa grönklitt till exempel har björnarna dammar där fisken släpps i. Där får björnen själv hämta sin mat. Där arbetar dom  även med ett avelsarbete långt över gränserna.

Jag kan inte säga att det är så på alla parker, men på många av dom gömmer dom maten eller lägger upp det i träden eller likande så att dom får anstränga sej lite för att få maten (berikning) Så dom får den inte bara serveradFlört

CupcakeGod
2012-11-14, 18:53
#18

#17 Så bra! Men tyvärr så gör man inte det på alla djurparker :(

Silvestris
2012-11-14, 18:54
#19

#18

Nej, alla djurparker är inte bra på miljöberikning men de flesta djurparker i Sverige är duktiga på det området.

indra-bus
2012-11-20, 12:00
#20

Att de är så här djurparker fungerar, är inget nytt för mig.

De som förvånar mig är att folk först nu fattar att se är såhär de går till. Djurparker är vinst drivande företag.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.

Upp till toppen