Etikettsmådjur
Läst 1163 ggr
Ljungåsen
2018-08-10, 20:26

Lidköpings kaninfarm plågar marsvin och kaniner

Den 12:e juli 2018 genomförde Länsstyrelsen en inspektion hos HB Lidköpings kaninfarm som föder upp försöksdjur (både marsvin och kaniner). Inspektionen visade på allvarliga brister i djurhållningen. Så allvarliga att Länsstyrelsen överväger att utfärda ett förbud och omhänderta djuren.

Exempel på de regler som HB Lidköpings Kaninfarm bryter mot i Djurskyddslagen.

  • Djuren får inte hö, de har enbart pellets.
  • Farmen har ingen veterinär knuten till verksamheten trots att antalet marsvin och kaniner som HB Lidköpings Kaninfarm har tillstånd att föda upp är 5000 årligen.
  • Ingen journalföring över djuren.
  • Marsvin som blir sjuka avlivas genom att de slås i stengolvet; detta gäller samtliga djur som blir sjuka. Inga djur behandlas utan alla dödas direkt vid symtom på sjukdom.
  • Kaniner som blir sjuka gasas till döds med koldioxid. Detta är en starkt ifrågasatt och plågsam metod och dessutom otillåten enligt lagen när det handlar om kaniner.
  • För hög bullernivå i lokalerna.
  • För hög ammoniakhalt i luften ( beror på gödsel och urin).
  • För hög luftfuktighet
  • Marsvinshonorna går i konstant avel med fertil hane under två års tid och ungarna tas ur bolådan när de är tre veckor gamla.

Hjälp till att protestera mot den här verksamheten genom att mejla vastragotaland@lansstyrelsen.se och berätta vad du tycker.

Vill du maila men känner dig osäker så använd Eragons förformulerade mail:

Jag har tagit del av kontrollrapporten från inspektion gjord av Länsstyrelsen i Västra Götaland den 12 juli 2018 på HB Lidköpings Kaninfarm diarienummer 282-17334-2018. Jag kräver att Länsstyrelsen ska utfärda ett förbud mot verksamheten och låta omhänderta djuren enligt §26 i Djurskyddslagen.

Med vänlig hälsning,

Ljungåsen
2018-08-10, 21:18
#1

Vill man läsa länsstyrelsens inspektionsrapport själv så kan den laddas ner från länken nedan. http://www.mynewsdesk.com/se/djurrattsalliansen/pressreleases/djurplaageri-paa-foersoeksdjursuppfoedning-i-lidkoeping-2601424

Ljungåsen
2018-08-22, 12:01
#2

Nu har länsstyrelsen yttrat sig och kaninfarmen får svidande kritik. https://djurrattsalliansen.se/2018/08/21/lansstyrelsen-reagerar-kraftfullt-mot-forsoksdjursuppfodning/

Upp till toppen