Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Djur och lagen

Viktig dom för skygga och förvildade katter

2013-11-22 12:27 #0 av: Backarödbo

Lånar texten från Djurens Rätts hemsida (texten är från ett pressmeddelande så det är fritt fram att återge.)

Häromdagen nåddes vi av beskedet att domen har fallit i den tvist där en "matare” i en sk. Trap Neuter Return -koloni med hemlösa katter får rätt mot Länsstyrelsen. Detta är en viktig och sannolikt prejudicerande dom för hemlösa och skygga katter som lever i kolonier.

Tvisten som rör kolonikatternas boendeförhållanden i allmänhet och 8 stycken fullt friska, kastrerade och id-märkta katter i synnerhet. Katterna som tagits hand om genom den s.k. TNR-metoden har tillgång till vård vid behov, tillsyn 24 timmar om dygnet. Ärendet har hållit länsstyrelsens kontrollanter, jurister och domare, engagerade från en ideell kattorganisation, tjänstemän på Jordbruksverket, tre stycken svenska sakkunniga (varav två professorer och en veterinär) och en grupp forskare i det internationella vetenskapsetablissemanget sysselsatta i nästan tre år. Turerna har varit många och långa.

Djurens Rätt har sedan länge ställt sig bakom TNR(M)-metoden och anser att den bör legaliseras. Läs mer om det arbetet här! Förhoppningen är att denna dom nu blir prejudicerande.

Detta är självklart en 100-% seger för katterna i denna koloni och för katternas dagliga beskyddare, men även för andra TNR-katter runt om i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu erbjudas ett gott liv med hjälp av TNR-metoden. Även om de skulle råka vara skygga eller osäkra i närheten av främmande människor.

I korthet handlade tvisten om 8 st. friska, utomhuslevande, katter som levt under "dödshot" i flera år eftersom Länsstyrelsen ställde krav på "hanterbarhet" och att djurhållaren måste bygga ett s.k. kattstall (definieras som en byggnad med mänsklig ståhöjd, indragen el och ljus mm) trots att dessa katter är förvildade djur som är födda ute och inte klarar av att vistas inomhus. Länsstyrelsen menade att de vinterbonade katthus som finns i TNRM-kolonin - och som är speciellt utformade för just djurslaget katt och används över hela världen (även i länder med mycket bistrare klimat än Sverige såsom Kanada och Alaska) stred mot djurskyddslagens krav på "tillräckligt skydd mot väder och vind". Man menade också att lagens krav på att man ska ha tillsyn 2 ggr om dagen över sin katt inte uppfylldes eftersom några av dessa katter inte är vad myndigheten kallat "hanterbara". 

De tre forskare som har varit sakkunniga i målet har visat att de katthus som används i denna TNR-koloni, och världen över, ger katterna fullgott skygg mot väder och vind och är mycket väl lämpade för utomhuslevande katter. Förvaltningsrätten kom också i domen fram till att dessa katthus ger katterna ett fullgott skydd enligt djurskyddslagens bestämmelser och poängterar att det inte finns någon lag eller föreskrift som säger att katter måste ha tillgång till ett inomhusutrymme såsom ett kattstall.

Karin Hervéus, som har varit matarens juridiska ombud menar att information om denna dom måste komma ut.

 - Dels ger den TNR-motståndare som tidigare påstått att metoden skulle strida mot djurskyddslagen svar på tal nu när det faktiskt prövats av domstol, och dels framgår att Länsstyrelsen inte kan använda sig av ett så luddigt krav som "hanterbarhet" när de handlar om omhändertagande av skygga katter vilket i praktiken kommer att rädda livet på många tusen katter som avlivas endast på denna grund varje år.

- Det är också skönt att få upprättelse och stöd i domstol - dessa kolonier har tidigare omskrivits som "olagliga kolonier" bara baserat på Länsstyrelsens tyckande, men nu ställer sig uppenbarligen Förvaltningsrätten i Göteborg bakom den tolkning av djurskyddslagen som tidigare gjorts av ideella organisationer som t ex Göteborgs Katthjälp som är en av Sveriges främsta TNR- förespråkare.

Domen i sin helhet kan laddas ner här.

http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/viktig-dom-har-fallit-i-trn-tvist

Anmäl
2013-11-27 00:13 #1 av: carlas

Puttar för att fler ska läsa den utomordentligt viktiga aktuella domen, för katters rätt till liv! Missa inte att läsa domen i sin helhet, länk ovan.

Anmäl
2013-11-27 14:09 #2 av: Katthemsmatten

Domen debatteras också inne på Hittekatter iFokus. Den är oerhört viktig för oss i hittekattssvängen eftersom den så klart påvisar att den åsikt som såväl lst i VG som JBV har inte har någon som helst vare sig vetenskaplig eller rättslig grund.

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/52862d93ce12c4366000069e-ny-dom-skygga-katter-och-tnr-vann-i-domstolen?discussions-1

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2013-11-27 21:46 #3 av: Maria P.

Underbart! Ett viktigt steg i rätt riktning för de hemlösa katterna. Blomma 

Anmäl
2013-11-28 15:50 #4 av: Katthemsmatten

Visst känns det som att nu äntligen kanske även katter kan få räknas som räddningsvärda!!

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2013-11-28 23:52 #5 av: carlas

#4 För att inte bara tala om att nu äntligen även katter kan få räknas som räddningsmöjliga, dvs utan s k "djurplågeri" - med tillräcklig "hanterbarhet", trots skygghet - ur katternas synvinkel. Och med tillräcklig skydd mot kyla - ur katternas synvinkel. En utmärkt artikel i det senare ämnet är:  Hur katter anpassar sig till kallt klimat.

Men allt detta finns ju också i domen i sin helhet som kan laddas ned här. Hoppas alla läser!

Kanske mindre prat om "en död katt lider inte" och mera satsning på "en LEVANDE katt lider inte" - kan bli resultatet.

Tass och Spinn Katt

Anmäl
2016-04-19 18:02 #6 av: landsbygdsbo

Undrar hur en nykastrerad, förvildad katt ska kunna hävda ett revir (sitt gamla)mot andra katter.?

Frågan är väl om det inte är humanare att lägga ikull de katter som inte kan omplaceras inom en i förväg bestämd tid.

Anmäl
2016-04-20 12:44 #7 av: Katthemsmatten

Finessen med TNR är att katterna redan bor i en koloni när man fångar dem. I och med att man dessutom förser dem med mat och skydd tillgodoser man de grundläggande behoven och det finns ingen anledning att skrämma iväg någon medlem i kolonin. 

Det vanligaste är också att man fångar in en stor del av katterna tämligen samtidigt, kastrerar dem och återplacerar dem efter läkningen. Kastrater behöver inte konkurrera om honorna och i och med att, som beskrivs ovan, man sörjer för de grundläggande behoven så behöver de inte heller ur den aspekten jaga iväg andra individer. TNR är det förhållningssätt som på sikt kan utplåna kolonier. VId avskjutning, vilket jag misstänker att #6 avser, så missar man alltid ett antal individer som återkommer och fortsätter att föröka sig. 

Kommentar till #6. Ditt synsätt stämmer dåligt med verkligheten.  Tycker du att katthem ska sätta tidsgränser för hur länge en katt får bo där, oavsett om den är helt tam eller ej? På vilka grunder ska man i så fall sätta tidsgränsen? Erfarenhetsmässigt vet vi att det tar mycket längre tid att omplacera en svart korthårig katt än en röd långhårig. Ska man därför avliva de svarta bara för att fler vill ha röda och långhåriga katter? Jag kan rekommendera dig att läsa på litet om TNR och katthemsverksamhet. SVEKATT har en bra hemsida, t ex.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2016-04-20 14:08 #8 av: landsbygdsbo

#7

jag ser till den ekonomiska och den praktiska aspekten. Det är vettigt att man lägger en viss summa på att få bort de förvildade katterna.

Dels för att de ofta har ett hårt liv, men även för att det inte ska finnas förvildade tamkatter som toppredatorer i urban miljö.

om man beslutar att man ska lägga ner exempelvis 500 ;- per katt och det innebär 3 veckor i katthem. Ska den katt som inte placeras ut innan dess få ta resurser från de andra då? för vad gör du med de katter som det varken finns fysisk plats för eller ekonomiska resurser till?

jag anser inte det. och för att inte få överfyllda katthem så anser jag det befogat att slå ikull de djur som inte placeras ut inom ex. tre veckor.

Anmäl
2016-04-20 16:09 #9 av: Katthemsmatten

Man  kan, lika litet för djur som för människor, göra allt för alla men de som är engagerade i sfären kring problematiken med hemlösa katter gör i alla fall någonting. Ett mycket viktigt steg i rätt riktning vore att man följde de förslag till ny djurskyddslag som innebär att alla katter ska vara id-märkta och ffa utegående katter ska vara kastrerade. Då skulle man komma åt roten till det onda. Dessvärre tror jag inte att regering och riksdag har tillräckligt mod för att genomföra denna skärpning av lagen.

Katten är ett rovdjur per definition. Leken med snören är ingen lek för katten. Det är en övning i jakt. Hur mycket den jagar beror på om den är hungrig eller ej. Mätta katter jagar sämre än hungriga. Till skillnad från jägare på 2 ben som jagar för spännings skull. Katternas påverkan på djurlivet är väsentligt överdriven och det är främst nöjesjägare som driver den åsikten. Katter i TNR projekt är mätta och de får dessutom daglig tillsyn. Man har därmed koll på om de behöver veterinärvård och om det kommer nya individer till kolonin. Nya individer fångas in och kastrerar och vaccineras precis som de som ursprungligen var en del av kolonin.

Hur katthem väljer att använda sin arbetskraft och sina pengar är helt upp till dem eftersom det inte är en verksamhet som belastar vare sig stat, landsting eller kommun. Bidrag från det hållet är enormt sällsynt och det är därför upp till varje förening att skriva stadgar att leva efter när det handlar om hur man bedriver verksamheten så länge man håller sig till Jordbruksverkets och länsstyrelsens förordningar.

Det du förespråkar skulle belasta skattebetalarna, för ingen som är verksam inom hittekattsvärlden är beredd att lägga vare sig sin tid eller bidra ekonomiskt till en vanvettig avlivning. Vi är intresserade av att hjälpa så många katter som möjligt och jag är övertygad att de allra flesta inte anser att en katt fått hjälp om man ger den tiden det tar att förbruka ynka 500.- till dess den ska avlivas.

Katter som tas in på katthem kastreras, vaccineras och id-märks som en första åtgärd medan de fortfarande sitter i karantän (minimum 2 veckor). Den kostnaden tas sedan ut av den som adopterar katten. Idag har många katthem sina katter försäkrade, vilket gör att man har bättre råd än tidigare att ge behövande djur veterinärvård för t ex ögoninfektioner (vanligt bland utefödda kattungar). Det är behandlingar som inte är påfrestande för djuret och som ger det ett gott liv.

Sättet du skriver på säger mig att du sannolikt är nöjesjägare, inte gillar katter och/eller har katter som du öht inte tänker på som familjemedlemmar. De ska kosta minimalt annars dödas de. Vi har helt olika syn på djurskydd, så mycket är uppenbart.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2016-04-20 16:20 #10 av: landsbygdsbo

#9

Jag skrev inte ett ord om skattebetalare.....

Jag påpekade bara att ekonomin idag är en begränsning för i stort sett alla katthem.

Och att då månadsvis behålla katter man inte har avsättning för per definition blir en prioritering. Antingen behåller man den här katten eller så lägger man ikull den och får på så vis in nya katter som får en chans till en vettig tillvaro.

Jag är ingen "nöjesjägare" Ja jag jagar, men det är för frysboxens skull.

Och för att ge mina tall o ädellövsplantor en chans.

Men då du verkar ha ett åsiktsfacit. Vad anser du att man ska göra då?

Till slut så är ju katthemmen fulla av korthåriga bondkatter ingen vill ha.

och ute i kylan går långhåriga o korthåriga katter o väntar på en möjlighet till ett bättre liv.

Anser du då att hemmen ska bli permanenta hem och de "oplacerbara" får stanna för gått?

Nyfiken , för jag ser inte hur ekvationen går ihop.....så jägare jag är

Anmäl
2016-04-21 13:09 #11 av: Katthemsmatten

Som verksam inom hittekattssvängen skulle jag verkligen avsky att fånga in en katt för att snabbt avliva den. Jag, och oändligt många med mig, skulle ha svårt att sova om natten om vi skulle behöva agera bödlar. 

Det är inte katthemmens fel att det finns i storleksordningen 100.000-150.000 hemlösa katter i Sverige. Orsaken är alla dessa oansvariga kattägare som inte ids kastrera sina katter som ger upphov till ett överskott av katter. Eftersom, precis som du säger, katthemmen ständigt är fulla är TNR kolonier ett bra, humant och enkelt sätt att lösa den ekvation som du inte får ihop. Hur det fungerar har jag förklarat för dig i tidigare inlägg. Till den dag folk tar ansvar för de djur de anskaffar är det det bästa sättet att komma till rätta med problematiken med förvildade tamkatter.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2016-04-21 15:06 #12 av: landsbygdsbo

#11

Var har jag skrivit att du snabbt ska avliva en katt?

Vad jag frågade om, är hur ni hanterar problemet med de katter som inte kan placeras. Kastar ni ut dem, tillbaka varifrån de kom?

För ni, liksom alla andra organisationer har bara tillgång till ändliga resurser.

Jag vet vad som är orsak till att det strövar omkring vilda katter

Och alternativet att slänga ut katterna till en foderplats anser jag inte vara ett alternativ

Då låter ni naturen ombesörja det ni själva inte förmår er att ta tag i.

Att säga att dessa kluster av förvildade katter som matas in till en plats, att säga att det är bättre än att avliva oönskade katter är i mina ögon naivt.

För hur håller man uppsikt över en förvildad skygg katt?

Och går en sådan katt in till en granne så har han ju rätt att fånga den och sedan föra den till en plats utanför detaljplaneområdet för att avliva den..

Anmäl
2016-04-22 11:31 #13 av: Katthemsmatten

För det första anser jag att den tidsram du ange är "omgående" med tanke på hur lång tid det kan ta för en katt att acklimatisera sig till en ny miljö, få vård för eventuella sjukdomar etc.

Vi kastar inte ut djur till en foderplats. De katter som sköts inom ramen för ett TNR är katter som är så pass förvildade att det bedöms som grymt att utsätta dem för stressen att på tillsammans med människor. Katter som är intagna på ett katthem slängs aldrig ut!!!! Det finns en del katthem som har en 3-månaders regel och som inte öht tar hand om de katter som bäst skulle behöva deras hjälp. Dessa organisationer anser jag inte vara äkta katthem. Ett äkta katthem, som verkligen ser till att ta ansvar för de individer de tar i sin vård är antingen medlemmar i Svekatt eller arbetar enligt Svekatts principer utan att vara medlemmar.

Du vill inte ta in vad TNR innebär för du har redan bestämt dig för att det bästa är att döda. Dessvärre går det inte att få personer med den inställningen att öht lyssna och försöka förstå. Men du kan ju göra ett litet försök genom att läsa på Göteborgs Katthjälps hemsida om deras projekt. Projektet Backa Röd är så framgångsrikt att bostadsbolaget Poseidon t o m fick utmärkelsen Guldtassen för det framgångsrika arbete de tillsammans med Göteborgs Katthjälp bedriver.

Det finns goda anledningar till att domen som den här tråden handlar om utföll som den gjorde. Läs och lär.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Anmäl
2016-04-22 17:58 #14 av: landsbygdsbo

Hur fungerar det då? Katterna tas dit. lådan öppnas och de springer och gömmer sig. Det enda som får dem att komma till foderplatsen är just mat.

De är lika vilda som de vildsvin som kommer till mina åtelplatser.

Men, du gör i alla fall klart att katthemmen inte lider brist på plats eller resurser eftersom ni inte har ngn bortre gräns för de oplacerbara katterna.

Bra att veta när man nästa gång hör en snyfthistoria om ett katthem som behöver pengar....

Jag har inte bestämt mig för att döda, jag bara undrar hur ni löser det ekonomiska och praktiska med dessa icke placerbara katterna.

För om ni hela tiden tar emot dem utan att vidarebefordra dem , antingen till nya ägare eller katthimlen så torde hemmen snart vara fulla ..eller hur??

Och skulle ngn få för sig att placera ut en dylik foderplats här hemma så skulle jag per omgående parfymera mina grävlingsfällor med Nepeta cataria...

Anmäl
2016-04-22 19:29 #15 av: Lonaa

#7, Jag säger varken bu eller bä till detta men likväl som man missar katter vid avskjutning så missar man väl även när man fångar in dem för kastrering mm? Eller vad är skillnaden på just den punkten?
Tragiskt i vilket fall att folk skaffar djur så lättvindigt och sedan inte tar hand om dem :-( .

Matte till jaktlabben Nikka och cairnterriern Charlie
Blogg; raskva.wordpress.com
(Lonaa och Lon@ samma person, problem med inlogg)

Anmäl
2016-04-22 20:06 #16 av: landsbygdsbo

#15

1.  Där håller jag med, djuren blir de oskyldiga offret, skitstövlarna som lämnar dem vind för våg väntar ngr månader och fixar seda en ny kattunge.

2.  Om man som jag tillbringar mycket tid med att observera vilt med   kikare eller med kamera så ser man rätt snart vilka individer (katter) som rör sig i området. Det gör att när jag väl gör bruk av studsare eller hagelbössa så är det mot en katt jag ofta sett och som jag därför vet att den jagar på marken.

3 Vill man effektivt fånga katter så använder man grävlingsfällor.

En tygtrasa som andra katter markerat på är förvånande effektiva när det gäller att ta de stora förvildade hankatterna. De hatar doften av andra katters markeringar och kan inte låta bli att markera över dem. Det samma gäller dominanta honor.

Sedan kan i lugn o ro kolla om det är grannens Tusse eller en förvildad katt.

Anmäl
2016-04-23 17:49 #17 av: Taxelina1

#13  Vad är en "Kattkolloni" 

Anmäl
2016-04-23 17:55 #18 av: landsbygdsbo

Jag skulle tro att det är en plats med skydd, ex några gamla ruckel, dar katter presenteras mat av vänligt sinnade personer.

En av de största är väl Colosseum i Rom, Italien.

Sedan är väl tanken att man ska fånga in katterna, behandla dem mot ev. parasiter samt kastrera dem.

Och så hoppas man att kissarna ska stanna vid foderplatserna = kattkoloni ;)

Anmäl
2016-04-23 18:04 #19 av: Taxelina1

#18 Japp, det är det jag är lite nyfiken på.

 Att katter är fina, goa och värda ett riktigt kattliv gäller i mina ögon. MEN att dom tar ekorrar, fågelungar, harungar glöms gärna bort. Det är ett stort rovdjur. Det är koppeltvång på hundar just nu och det ska gälla även katter.

Att dom sedan skiter i allt som går att gräva i, glöms också gärna bort. Det är kattens natur, jag vet. Men när man får det i barnbarnens sandlådor och blomrabatterna rivs upp hela tiden är inte så trevligt.

Jag gillar katter i största allmänhet.

Det är en katastrof om man får in en vild hankatt i stallet eller lagården där lagårdskatten fått sina ungar. Den dödar ungarna direkt eftersom den endast accepterar sina egna avkommor. Jag vet, det är deras natur. Men det jag vill påvisa är att vilda katter inte är något man önskar sej.

Vår egen katt vi hade för många år sedan fick så mycket stryk av en vild hankatt, att han inte vågade gå ut. Jag vet, det är deras natur..

Anmäl
2016-04-23 18:36 #20 av: landsbygdsbo

Och det bla. dessa stora förvildade hankatterna som jag inte lämnar till ngt djurhem.

Det är en sex, sju Familjer som har katter här. Vår inkluderad.

Dessa katter hålls kring bostäder o uthus. Dem känner jag igen.

Men möter man en katt långt ute i en hage eller tom. inne i skogen och den uppvisar ett vilt beteende. DVS den exponerar sig inte utan tar sig från skydd till skydd då är ett muspip i rätt tid ett effektivt vapen för att locka djuret så att man kan observera det och ta det beslut som krävs.

Anmäl
2016-04-24 18:34 #21 av: Taxelina1

#21 Säga vad man vill...men ibland är det en välgärning mot djuret...

Anmäl
2016-04-24 18:53 #22 av: landsbygdsbo

#21

Där håller jag med dig.

Och det är ju djurets integritet och egenvärde man ska fokusera på.

Anmäl
2016-04-27 08:03 #23 av: Uppkatten

#22 Du har hittills fått skrivförbud på ett flertal iFokus-sajter p g a att du går in i eller startar trådar med exakt samma innehåll som här och sedan vägrar att lyssna, läsa och lära. Det verkar vara ett nöje för dig att provocera människor som tycker om och bryr sig om katter, eftersom du upprepar samma dåliga argument på sajt efter sajt, i tråd efter tråd, utan att ta in de svar du får (d v s utan att t ex läsa in dig på den dom som finns, info. från Göteborgs katthjälp om TNR o s v). Det är att stjäla folks energi och tid. Jag tycker att det här trollet ska ge sig tillbaka in i skogarna igen och stanna där. För det är där som troll hör hemma. Antar att du i själva verket skäms för din egen eländiga kattsyn, och att det är därför som du måste söka efter "stöd" för ditt agerande (med avskjutning av katter i strid med lagstiftningen, för det har vi diskuterat tidigare och kommit fram till att du ägnar dig åt). Jag hoppas dock att folk är kloka och inte ger dig det stödet, det finns en lagstiftning och den får man rätta sig efter.

Anmäl
2016-04-27 08:22 #24 av: landsbygdsbo

#23

Mitt huvudargument här har ju varit, att katthemmen inte har de ekonomiska resurserna för att härbärgera de katter man inte hittar nya hem för. Och att det inte kan anses vara rätt väg att gå att placera ut katter och stödfodra dessa djur utomhus, utan att någon ansvarig kan ta hand om dem på ett adekvat sätt.

För, är det verkligen med lagstiftningen förenligt att placera ut en katt man har hand om, ut utan att den har något hem, några som tar hand om dem. Vad är då skillnaden mellan detta och att slänga ut en kattunge på en parkeringsplats från en bil? Förutom det att foderplatsen är aktiv?

Den inställningen är helt klart provocerande för vissa individer som väljer att blunda för verkligheten.

Lagstiftningen  ska man naturligtvis följa, var har jag hävdat ngt annat?

Men lagstiftningen handlar nu inte bara om rätten att stödutfodra katter, den handlar även om rätten att fånga in, att avliva katter. Den ska naturligtvis också följas.

Och vad jag sade var, att om någon får den briljanta iden att skapa en dylik kattutfodringsstation i närheten av min fastighet, så förutsätter jag att dessa förvildade katter håller sig där, eftersom lagen ger mig rätt att helt enkelt skjuta förvildade katter som påträffas på min fastighet.

Thats the löööw .

Anmäl
2016-04-27 08:36 #25 av: Uppkatten

#24 Jag diskuterar inte det här med dig mer. Du har fått svar på dessa frågor tidigare, och sajtvärdar på andra sajter har valt att ge dig skrivförbud eftersom du inte alls har velat ta in de svar du fått. Det är så troll agerar och det stjäl folks tid och energi, vilket inte är acceptabelt. Som diskuterats tidigare (på andra iFokus-sajter) så ger dagens lagstiftning dig inte rätt att skjuta "förvildade" katter som påträffas på din fastighet på det sättet som du själv har velat göra gällande. D v s din amatörmässiga tolkning av lagen överensstämmer inte med lagstiftarens intentioner. Du är ute efter att provocera och det är inte OK att roa sig på det sättet när man samtidigt stjäl tid och energi från andra människor.

Anmäl
2016-04-27 09:24 #26 av: landsbygdsbo

#25

Som jag tidigare sagt, så gäller lagen. Och den rättar jag mig efter.

Som upplysning kan du ju läsa vad lagen säger om förvildade katter:

Övergivna eller förvildade katter (21 §)

Den enda bestämmelsen utöver 1 § som gäller katter återfinns i 21 §. Bestämmelsen kommer ursprungligen från jaktlagstiftningen men överfördes 1988 till 7 § gamla tillsynslagen, och är oförändrad sedan dess. Den innebär att en jakträttshavare eller någon som företräder denne

får avliva en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad.

Jakträttshavare är som huvudregel fastighetsägaren (10 § jaktlagen).

Sedan får du kalla dem som inte delar dina åsikter för troll så mycket du vill

Anmäl
2016-04-27 10:01 #27 av: Uppkatten

#26 Problemet - som har framkommit med all tydlighet i dina tidigare trådar - är att du brister grovt i din bedömning av när en katt kan antas vara övergiven eller förvildad.

Därmed avslutar jag diskussionen här oavsett hur mkt mer du kommer att försöka provocera. Vi har haft de här diskussionerna tidigare och varje diskussion har slutat med att du fått skrivförbud av sajtvärden, och det på goda grunder.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.