Jag har en fråga...

Var hittar jag....

2018-04-22 11:08 #0 av: Stallmima

Länsstyrelsen hänvisar till   "Djurskyddsmyndigheternas föreskrifter"    var kan man hitta den lagstadgade     (exempel 5 kap  1 §)   skriften på internet?

Anmäl
2018-04-22 11:23 #1 av: Pyttelite

Det är för generell information. Vad gäller saken?

Jordbruksverket har en samlingssida men du behöver vara mer precis för att hitta rätt.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-04-22 11:35 #2 av: Pyttelite

Kanske är det denna, se sid 12 om det gäller zoobutiker, finns på jordbruksverkets hemsida.

https://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/1370040445296/DFS_2005-08.pdf

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-04-22 12:19 #3 av: Stallmima

Tack för svar!  Det skall gälla hästhagars storlek, hittar dock ej någon paragraf som beskrives i mitt inlägg

Anmäl
2018-04-22 12:28 #4 av: Kirnzy

L101 är "Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning." där kapitel 5 handlar om utevistelse.
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000913/1370040443839/DFS_2007-06.pdf

Men är inte säker på att det inte finns några bestämda mått på hagar.. de minimåtten jag har hört är 30x10.

Anmäl
2018-04-22 12:39 #5 av: Pyttelite

Här är de allmänna reglerna:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000913/1370040443839/DFS_2007-06.pdf

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html

För ett tag sedan (2011) tror jag reglerna gjordes om avseende storlek på rasthagar  minimikrav 10x30 m, men jag hittar inte det i referensen ovan. Tidigare var minsta storlek på hästhagen i proportion till hästens storlek. Lustigt att det ska vara så svårt att hitta.

Det kan finnas lokala regler som bestäms av länsstyrelserna - kolla informationen för det län du avser. 

Skickar info från västra Götaland;

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/skotselrad-for-dina-djur/Pages/sma-rasthagar-till-hast.aspx

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-04-30 20:27 #6 av: Stallmima

Tack! Det var precis det jag letade efter

Anmäl