Djurskydd

djurskyddslagens felaktiga användning

2014-09-03 09:55 #0 av: IngelaLpo

Det är förfärligt hur djurskyddet sköts idag. Det är olika illa i olika län. Djurskyddslagen och framför allt djurskyddsförordningen och alla olika styrdokument i djurskyddet medför att djurskyddskontrollanterna jagar mygg och sväljer kameler. Erfarna djurägare blir kränkta. Man uppmanar till anonyma anmälningar. Omhändertagande sker på lösa grunder. Rättsosäkerhetn är total. En rättsskandal som pågår. 

Därför har Landsbygdspartiet oberoende, Lpo, på ett styrelsemöte antagit följande som tillägg till sitt valmanifest

Förändra djurskyddslagstiftningen så att den baseras på helhet i stället för detaljer, enligt proportionalitetsprincipen.(Proportionalitetsprincipenär inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel.)

Alla djurskyddskontroller som initieras av myndigheter ska vara avgiftsfria, 

Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av auktoriserad länsveterinär. Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från annan oberoende auktoriserad veterinär.

Djurförbud ska utdömas av domstol. Den som har djurförbud ska förbjudas att ha ansvaret för djur men ska tillåtas sköta djur som någon annan tar det fulla ansvaret för.


Anmäl
2014-10-21 09:22 #1 av: redstaryena

Djurförbud har man väl om man visat sig vara olämplig som djurägare? Förstår inte vad som menas med att sköta om djur som andra har fullt ansvar för?

Anmäl
2014-10-26 23:25 #2 av: Stallmima

TS det var bra skrivet, det föregår så mycket mygel och orättsligheter i hela landet

Anmäl
2014-10-28 21:28 #3 av: Lina Strindlund

Jag håller inte med om detta! Djurens bästa ska gå i första hand! Ingen har rätt att ha djur, om den personen inte kan ta hand om dem. Kanske kan de få träffa djur som terapi, men inte sköta dem. Nej säger jag, även om det kan kännas hårt. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.