Djur och lagen

Lag om hundavel?

2014-01-23 10:31 #0 av: Frida B

Hur är det med avel på till exempel engelsk bulldog, shar pei och fransk bulldog? Vad säger lagen om sådan extrem avel egentligen? Skulle gärna vilja veta fakta, inte åsikter utan fakta, med trovärdiga källor. Jag frågar detta då jag håller på med en skoluppgift där jag ska kunna lagen om vad som är tillåtet och ej gällande avel och rasbundna sjukdomar hos hund. Så, vad gäller? Får man verkligen avla så att hundarna ej kan andas?

 Sajtvärd på Akvarieräkor ifokus och medarbetare på Agility ifokus             
(f.d MelvinMimmiLufsen)

Anmäl
2014-01-23 10:33 #1 av: kalindas

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513dc8000462.html

Sen har säkert rasklubbarna egna regler och krav.

Anmäl
2014-01-25 02:09 #2 av: mallabralla

nej du får inte använda djur som inte kan andas i avel, eller reproducera sig själva eller kan nedärva sjukdomar.

därför har alla hundraser fått arbeta fram ett RAS kompendium tillsammans med JBV som föreskriver hur man skall avla och gå till väga kring dem rasbundna problemen. Det innefattar inre så som yttre defekter. Man kan säga, du får avla bulldogens utseende, men den ska kunna föda själv och andas normalt, vilket innebär att man inte får använda djur som inte uppfyller dem kraven i avel.

Det är upp till uppfödaren att tillskansa sig så mycket kunskap om sin ras att den vet vilka tester som skall göras, vilka risker som finns med aveln och vilka regler som lyder. Alla uppfödare får sin uppfödning utvärderad av Länsstyrelsen vilken bedömer avelsdjurens hälsa. Dessa nya regler inträdde januari 2012.

här finner du tex eng bulldoggens RAS (du kan läsa hälsoenkäterna på deras hemsida)

http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-engelsk-bulldog.pdf?epslanguage=sv

Lycka till!

Sajtvärd på Perser iFokus

Anmäl
2014-01-25 02:26 #3 av: mallabralla

här har du engelsk springer spaniel också, alla raser har det och du finner dem på deras respektive rasringar!

http://www.springerklubben.org/pdf/Rasdokument%202006.pdf


Sajtvärd på Perser iFokus

Anmäl
2014-01-27 23:19 #4 av: Cotast

Utdrag ur: 

Djurskyddsmyndighetens författningssamling, DFS 2004:18, 2 §, saknr. L 102 
”Djur som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte användas i 
avel. Ett djur får inte heller användas i avel om det nedärver disposition för hög frekvens allvarliga sjukdomsfall eller förlossningssvårigheter eller om det saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt (11).” 

Utdrag ur: Djurskyddsförordningen (1988:539) 29 § 
”Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden (12).” 

Utdrag ur: Djurskyddslagen (1988:534) 36 § 
”Brott mot djurskyddslagen och mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (13).”


Jag tänker låta texten tala för sigsjälv.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.