Djurskydd

Blaha svar ang. djurskydd

2013-10-11 16:05 #0 av: [[Boris Sager]]

Visat med tillstånd av bloggägaren och v.b. till myndigheter, regeringskansli och media.

 

Hej!

Som jag skrev förut så kan jag inte ge dig svar på dessa frågor. Jordbruksverket har inte rätt att tolka varken våra föreskrifter eller annan lagstiftning på det sätt som du efterfrågar.

Vänliga hälsningar

Helena Kättström

Helena Kättström

Djurskyddschef

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Jordbruksverket

Från: Astrid Lofs [mailto:astrid_lofs@yahoo.se]
Skickat: den 10 oktober 2013 16:49
Till: Helena Kättström
Ämne: SV: Fråga om anmälan

Underexakt vilka omständigheter har länsstyrelsen rätt att bryta sig in i ett privat hem för att göra inspektion, gå upp i sovrum, barns rum, rota i byrålådor med trosor och BH:ar?

Ta då en expert till din hjälp och svara inte med paragrafer som jag själv kan läsa. Eu-direktivet gäller lantbrukets djur och det är Sverige som gjort samma text som lag till sällskapsdjuren. Ska jag tolka ditt svar att för svenskar gäller inte artikel 8 i Europakonventionen eller är djurskyddslagen en undantagslag som är i klass med misstänkt brott mot rikets säkerhet?

Försök nu ge ett redigt svar.

Astrid

Från: Helena Kättström <Helena.Kattstrom@jordbruksverket.se>
Till: Astrid Lofs <astrid_lofs@yahoo.se>
Skickat: torsdag, 10 oktober 2013 13:51
Ämne: SV: Fråga om anmälan

Hej!

Dina frågor om hemfrid har jag inte expertkunskaper att kunna besvara generellt.

När det gäller kontrollmyndighetens rätt till tillträde i samband med djurskyddskontroll så är detta reglerat i djurskyddslagen, där det står:

27 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. Lag (2006:809).

27 a § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. Lag (2006:809).

Vänliga hälsningar

Helena Kättström

Helena Kättström

Djurskyddschef

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Jordbruksverket

Från: Astrid Lofs [mailto:astrid_lofs@yahoo.se]
Skickat: den 8 oktober 2013 09:13
Till: Helena Kättström
Ämne: SV: Fråga om anmälan

I vilka fall har de laglig rätt att bryta sig in i boningshus för att "göra kontroll"? I Finland finns det något som kallas hemfrid och som bl a omfattar bostad och där för inte kontroll göras utan ex där används folk från föreningar etc för att i förekommande fall ge råd och stöd.

I Europakonventionen finns också ett starkt skydd för bostaden, men Sverige omfattas kanske inte av den som övriga Europeiska länder?

mvh

Astrid

Anmäl
2013-10-15 19:45 #1 av: Silvestris

Att du inte är nöjd med svaret betyder inte att det är ett blaha-svar. Du har vänt dig till fel instans. Det du frågar efter är tolkning av EU-lagstiftnning och då ska du vända sig till en expert inom just det. Det är specialiserad juridisk expertis du bör vända dig till.

Anmäl
2013-10-16 02:27 #2 av: redan

Nu blev jag förvirrad....
# 2 Du menar väl att SJV borde göra det, då de själva inte verkar förstå. Konstigt att ha regler och tolka dem lite som man själv behagar och sedan påstå att man bara följer lagen. Hur kan man följa lagen om man inte kan tolka den? Riskerar det inte att bli väldigt knasigt då?

Funderar

Anmäl
2013-10-16 08:34 #3 av: Silvestris

#2

SJVs expertis är inte att tolka EU-lagstifting, därför är de fel instans att vända sig till om man vill åt just det. De ska följa de direktiv de har fått från högre instans.

Det blir lätt väldigt tokigt när SJV ger sig in på att tolka lagstiftning eftersom de i regel inte har jurister som sitter och gör det utan veterinärer, biologer, agronomer osv. och deras specialité är ju inte juridik.

Anmäl
2013-10-16 08:53 #4 av: [[Boris Sager]]

#3 Problemet är väl just det att de INTE får några direktiv ang. detta från "Högre Instans".

Detta var inte en skriftväxling mellan H.K. och mig, men kunde ha varit det och titeln på skriftväxlingen var tyvärr inte heller min, men kunde ha varit det.

Anmäl
2013-10-16 09:23 #5 av: Silvestris

#4

Så får man vänta tills någon överklagar ett beslut som innefattar de paragrafer du frågar om och så får man se vad Förvaltningsrätten säger. Det är liksom den ordningen som brukar råda. Man kan överklaga hela vägen upp till EU-domstolen om man så önskar. Tyvärr är det ofta så att man inte vet exakt vad som gäller förrän en prejudicerande dom har fallit. Efter det vet både berörd djurägare och myndigheter vad det är som gäller.

Anmäl
2013-10-16 10:10 #6 av: HellviHumle

Och fram till dess så tolkar olika personer som de vill. Under tiden kommer alla som inte orkar/kan/förstår överklaga, att få sitta i kläm!

HH

Anmäl
2013-10-16 10:12 #7 av: vallhund

#5 Klassisk kardinalfel som många gör. Vi ser det nästan dagligen på diverse hundfora där folk påstår att så här säger lagen o hänvisar till svar dom fått när de frågat polisen.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2013-10-16 10:13 #8 av: [[Boris Sager]]

Tyvärr är hela "systemet" så trögt.

FR går ju i.o.f.s. att överklaga till, men de går till 90% SJV- Och lst´s vägar.

EU domstolen tar ca 5 år på sig, p.g.a. så många inkommande fall, att besvara.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.