2013-04-12 11:40 #0 av: Alexej

  • Vildsvinen fanns i forntiden i Sverige men utrotades.
  • De kom tillbaka på 1970- och 1980-talen och är nu omkring 150 000 individer. Även om siffran är väldigt osäker, många tror att det finns mångdubbelt med vildsvin.
  • Nu finns det gott om vildsvin i stora delar Götaland och Svealand. Dalälven kan historiskt ses som en nordgräns.
  • Enda sättet att hålla stammen i schack är jakt. Av de 50 000 vildsvin som sköts i hela landet 2011 sköts nära 13 000 i Skåne.
  • Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan (honan) väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten (hanen) är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.

Vildsvin är sociala djur och lever i flockar, oftast några honor med sina ungar. Hanarna lever ensamma och är välkomna i hjorden endast i parningstider som pågår från oktober till januari.Efter en dräktighetstid på ca 115 dagar föder honan 5-6 kultingar (ibland 8-9, väldigt sällan upp till 15) i en grop.

Vildsvinet är normalt nattaktivt men kan om det lever ostört vara aktivt och leta föda även på dagen. 

Vildsvin är allätare men 90 % av deras föda består av vegetabilier. När de letar föda gräver de med trynet i marken och "bökar" upp jorden, ofta efter ek- och bokollon som är favoritmaten. Annan föda är majs, ärtor, potatis och spannmål, mask, möss, orm, rötter, bär och svamp. De äter också vattenväxter, as och ibland sopor.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vildsvin
http://www.expressen.se/kvp/vagar-inte-lata-barnen-vara-ute-sjalva-langre/

 

Tycker du att vildsvin ska finnas i Sverige?
Varför/varför inte?