2013-03-30 16:17 #0 av: Alexej

Det finns över 6.5 miljoner värphöns i Sverige.
Vi äter ca 200 ägg/person och det framförallt nu till påsk.

 

Men vilka ägg ska man köpa?

Kolla att äggen kommer från Sverige för andra länder, t.ex. Finland, har mindre krav på burhållning än Sverige.

Alla äggpaketer ska vara märkta: 0=ekologisk produktion, 1=frigående utomhus, 2=frigående inomhus, 3=burhöns
Sedan två bokstäver som anger landet de är producerade i, SE=Sverige, FI=Finland, DK=Danmark osv

Ekologiska ägg
Betyder att hönorna har en yta motsvarande max 7 hönor per tillgänglig yta kvadratmeter att röra sig på. De ska utfodras med ekologiskt foder och ha tillgång till utevistelse under vegetationsperioden, dvs. från maj till okt. De har under vintern tillgång till vinterträdgård som är berikad med t.ex. höbalar. Lantbrukaren och packeriet är kontrollerat och godkänt av Krav.

Frigående höns utomhus
Djuren ska kunna gå ut när de vill. Inomhus har de en yta på max nio hönor per kvadratmeter, och utomhus minst fyra kvadratmeter per höna.

Frigående höns inomhus
Betyder att hönorna har en yta på max 9 höns per tillgänglig yta kvadratmeter inomhus att röra sig på.

Burhållning
Det finns krav på sittpinne, rede och sandbad. I Sverige har burhöns 750 kvadratcentimeter tillgänglig yta/höna inräknat ströbädd och värprede. I övriga EU gäller 550 kvadratcentimeter tillgänglig yta/höna.

 

6 % av alla höns finns i ekologisk djurhållning, 60 % av hönorna finns i frigående system och 40 % i inredda burar.
Numera är det vanligast med golvhållna djur, cirka 65 procent av äggproduktionen (då ingår även mindre ekologiska gårdar), och cirka 35 procent består av inredda burar.
De största producenterna har närmare 400 000 höns som går fritt på golv, oftast fördelade på 10 000 till 30 000 djur i samma byggnad.

Frigående höns är inte problemfritt. När man håller höns inomhus i stora flockar uppstår risk för fjäderplockning och kannibalism. Genom att hönsen har kontakt med sin egen gödsel ökar också risken för spridning av parasiter och sjukdomar.  

Förklaring av märkningen på äggförpackningen och stämpeln på ägget hittar ni här:

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/broschyrer/Markning_honsagg.pdf