Djurskydd

Skillnad på djurskydd o djurrätt ?

2013-03-09 11:47 #0 av: indra-bus

Jag undrar vad ni anser är skillnaden, var går gränsen finns de en grå son.

Finns säkert olika syn på de.

Kan vi reda ut detta här på ett lugnt sätt.

Anmäl
2013-03-09 11:53 #1 av: Cragan

för mig när man går i från att se till djurets väl till att se livet för livets skull   väldigt kortfattat.


har kramp i handen så kan inte skriva mer lång draget svar just nu

Sajtvärd på  http://fjaderfa.ifokus.se  http://djurskydd.ifokus.se/

Anmäl
2013-03-09 11:55 #2 av: Puma77

Men vem har sagt att lösningen är avlivning? det finns andra sätt att jobba på för att ge djuren det bästa och ändå få behålla livet. Det är djurskydd för mig.
Sen sjuka djur som skulle lida för mycket eller som aldrig kanske skulle kunna få ett värdigt liv är det givetvis mest humant att låta få gå över regnbågsbron.

 

//Pia

Anmäl
2013-03-09 11:58 #3 av: Flaxa

Mycket kortfattat:

Djurskydd = åtgärder, ofta genom lagstiftning, för att upprätthålla så god djurvälfärd som möjligt gällande djur som nyttjas av människan. Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Djurrätt = etiska värderingar angående djurs rättigheter, ej baserat på fakta/vetenskap utan är subjektiv.

Anmäl
2013-03-09 12:08 #4 av: Puma77

#3 Då finns det mycket vetenskap och beprövad erfarenhet som många katthjälpare inom no-kill sysslar med.

 

//Pia

Anmäl
2013-03-09 12:13 #5 av: [Applebums]

För mig är djurskydd att måna om djurens bästa. Djurrätt däremot handlar ju om att djuren, precis som människan, ska ha rättigheter, främst att kunna få bestämma över sitt eget liv.

/Linnéa
Medarbetare på Sällskapskaniner
I
nnehavare av Livets Kaniner, bloggar på Ninnelinnea

Anmäl
2013-03-09 15:51 #6 av: Flaxa

#4 Vad vill du ha sagt? Det finns stöd för avlivning som EN DEL av djurskyddsåtgärder för kattpopulationer också [1, 2]. Om det är en replik på vad jag skrivit i en annan tråd så har jag aldrig sagt varken bu eller bä för "no kill", bara kritiserat att man inte ska få framföra åsikter om avlivning som en djurskyddsåtgärd för hemlösa katter.

[1] Andersen, M., Martin, B.J. Use of matrix population models to estimate the efficacy of euthanasia versus trap-neuter-return for management of free-roaming cats.

[2] Jessup, D. 2004. The welfare of feral cats and wildlife.


Anmäl
2013-03-09 15:52 #7 av: [Emma--]

Egentligen vad #3 skrev kortfattat om. 

Det kan fort bli blandat också med tanke på att vi alla sitter på våra åsikter. 

Medarbetare på devon rex ifokus & katter ifokus

Anmäl
2013-03-09 16:21 #8 av: Lena

Flaxa det där var väl lite förenklat att djurskydd bygger på forskning medan djurrätt inte gör det. Tyvärr är inte verkligheten så enkel. Viss forskning som djurskyddslagstiftningen säger sig bygga på är inte alls så klockren som du tycks tro. Det stämmer helt enkelt inte med vad forskarna anser. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-03-09 16:29 #9 av: Flaxa

#8 Har jag sagt något om att djurskyddslagstiftningen alltid är klockren? Nu tycker jag du tolkar in lite väl mycket i vad jag skrivit. Men nyfiken på hur du skulle definiera det annorlunda?

Anmäl
2013-03-09 16:40 #10 av: E-l-vira

#3

jag har några frågor till dig. för det första, varför finns djurskydd?

för det andra "för att upprätthålla så god djurvälfärd som möjligt gällande djur" vad är god djurvälfärd? som möjligt på grund av vad då?

Anmäl
2013-03-09 17:15 #11 av: Backarödbo

Flaxa

Angående dina källor:
[1] Andersen, M., Martin, B.J. Use of matrix population models to estimate the efficacy of euthanasia versus trap-neuter-return for management of free-roaming cats.

Andersen et al. hade följande syfte med sin studie: “to compare the efficacy of TNR programs versus euthanasia programs as methods of c at population management”. Till grund för beräkningarna utgår Andersson et al. ifrån TNR- metoden utan omplacering (vilket inte är gängse praxis hos TNR projekt, det omplaceras alltid en del kattungar och tamare individer vilket minskar antalet katter) och fånga- avliva metoden utan kastrering av kvarvarande katter. Genom att använda en populationsmodell kom Andersen et al. fram till följande: “The model predicted effective cat population control by use of annual euthanasia of ≥ 50% of the population or by annual neutering of > 75% of the fertile population.”

Det finns modeller som visar motsatta resultat. En studie kommer fram till att 75 % kastrering resulterade i den största populationsminskning, nämligen 82 % samtidigt som 75 % avlivning resulterade i en populationsminskning på 68 % (Hill). En annan studie beräknar att TNR är det optimala valet när det gäller kolonier på mindre än 50 katter. Är kolonierna större än 50 katter så anser forskarna inte att TNR inte skulle vara effektivt, men man anser att de då gör för mycket skada på faunan (Loyd and Devore).

Simulationsmodeller för vargar visar att man vid avlivning behöver hantera dubbelt så många varg ar jämfört med kastrering för att uppnå samma minskning (Nutter).

I många studier baserade på matematiska modeller och hypoteser tas inte med i beräkningen att avlivning är en emotionellt laddad fråga som många gånger leder till att människor motarbetar avlivning, vilket gör att avlivningsaktioner i praktiken oftast är mindre effektiva än vad de framstår vara i de matematiska modellerna.
http://v2.goteborgskatthjalp.com/images/docsdownload/LitteraturgenomgangSOUdel2.pdfAnmäl
2013-03-09 17:29 #12 av: Backarödbo

Studie nr 2 som Flaxa hänvisar till: Jessup, D. 2004. The welfare of feral cats and wildlife.

Denna "studie" är nog en av världens mest sågade studier vg kattens påstådda jakt på fåglar.

Jessup utgår från att det i USA finns 60-100 miljoner hemlösa katter och drar ifrån denna estimering sina slutsatser vad gäller kattens skada på den amerikanska faunan. Han uppger dock ingen källa till detta antal. Han förklarar inte heller hur han har kommit fram till antalet. Var kommer då Jessups beräkningar ifrån? Ingen verkar veta det, det anges inga källor.

Jessup är inte heller någon auktoritet i ämnet, han har varken utfört egna studier eller gjort någon översyn av de studier som estimerar antalet ferala katter i USA. Hans estimering är dock en av de högsta som någonsin publicerats. Därefter har denna estimering tacksamt refererats av andra som har ett intresse i att utpeka katten som det i särklass största hotet mot den inhemska faunan.40

I sin studie anför Jessup att ferala katter indirekt dödar inhemska predatorer genom att ta bort deras matkälla. Han hänvisar till en studie från William G. George, från 1974. Går man tillbaka och läser George är han dock mycket mer försiktigt i sina påståenden: “The results established a basis for examining the possibility that cat predation may result in depleted winter populations of microtine rodents and other prey of Red-tailed Hawks, Marsh Hawks,and American Kestrels.”41
Jessup omformulerar helt enkelt Georges spekulationer huruvida antalet bytesdjur på vintertid möjligtvis kan vara mindre i antal p.g.a. kattens jaktbeteende till att istället slå fast att katter orsakar inhemska predatorers död. Fitzgerald and Turner (auktoriteter i forskning på katt) påpekade redan år 2000 att Georges studie ofta blir ”misrepresented”, d.v.s. att feltolkning är vanligt förekommande.42
http://v2.goteborgskatthjalp.com/images/docsdownload/litteraturgenomgangSOUdel1.pdf

Anmäl
2013-03-09 17:41 #13 av: Lena

#9 Vad jag menar är att du inte kan säga att djurrätt bara är subjektiv och inte baserad på vetenskap på samma sätt som att djurskydd inte alltid är objektiv och vetenskapsbaserad. 

Inget är svar eller vitt, det gäller även djurrätt och djurskydd. 

Jag tolkar ditt svar så som jag gjorde men det är givetvis inte säkert att det var vad du menade med det du skrev. 


//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-03-10 01:02 #14 av: Fenix_Chicci

Min definition är att djurskydd betyder att djuren ska ha ett bra liv trots att de utnyttjas av människan och djurrätt är att alla djur har rätt till att bestämma över sina egna liv. 

Medarbetare på Undulater och Burfåglar

havanaisbus.wordpress.com

Anmäl
2013-03-10 10:49 #15 av: Delfinen

Djurrätt för mig är att alla djur har rätt att leva ett värdigt liv, bli respekterade, tas om hand om, ha ett värde, få vård och accepteras som den individ den är.

Djurskydd för mig är att det är människans skyldighet och ansvar att se till att det uppfylls.

Så djurrätt och djurskydd går hand i hand för mig. 

Anmäl
2013-03-10 11:08 #16 av: Lena

#15 Det var en fin formulering tycker jag! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-03-10 11:20 #17 av: Alexej

#15 Hjärta

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2013-03-10 11:31 #18 av: Flaxa

#13 Självklart är inget svart eller vitt, det vara bara en väldigt enkel och grov generalisering jag gjorde. Jag ser det som #15 till viss del! Visst kan djurrätt och djurskydd gå ihop, men ibland hamnar djurrätt utanför djurskydd...om du förstår? Exempelvis där djurrätt inte accepterar dödandet av djur för mänsklig konsumtion, medan djurskyddet inte gör någon värdering om rätten att döda/äta djur utan är mer ett verktyg för att dödandet ska gå rätt till. Därför kan man inte säga att djurrätt alltid går hand i hand med djurskydd, men till viss del - absolut!

Blev det mer klart nu hur jag menar?

Anmäl
2013-03-10 11:37 #19 av: Flaxa

#11 Du kan ha helt rätt i din kritik till mina källor - ärligt talat gjorde jag ingen direkt bedömning av dem. Ville bara visa att det finns motsättningar inom forskningsvärlden och att båda sidor måste vara acceptabla att föra fram på ett forum för djurskydd. Jag menade inte att det skulle bli en diskussion angående det här med hanterandet av kattkolonier - ville som sagt bara påpeka att man måste få uttrycka en annan åsikt också :). Då får ju ni en beträfflig chans att döda argumenten för avlivning av katter som djurskyddsåtgärd - istället för att inte tillåta att diskussionen kommer fram i ljuset :). Jag kan dock ha misstolkat sajtvärdens ambition med den nya djurskydds-sajten, i sådana fall ber jag om ursäkt! Det lät dock illa i mina öron när hon skrev att hon skulle ta bort sådant som inte går i ton med hennes ideologi gällande hemlösa katter!

Anmäl
2013-03-10 11:46 #20 av: Alexej


#19 Skillnaden är när någon är för avlivning pga av okunskap eller om det är en katthatare som tycker: Förvildade katter är skadedjur och som sådana ska de bekämpas med alla tillgängliga medel. Och det från en djurskyddsinspektör!

Då tänder jag till för jag jobbar aktiv för att hjälpa just förvildade katter till ett bättre kattliv men aldrig till döden.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2013-03-10 12:01 #21 av: exitingsvillemo


#20 så om man, i vissa fall tycker det är ok att skjuta katt, så är man enligt dig antingen katthatare eller okunnig? Förstod jag dig rätt då?

Anmäl
2013-03-10 12:07 #22 av: Hera

21 så uppfattade jag det också, tyvärr.

Anmäl
2013-03-10 12:10 #23 av: Delfinen

# 21 Vid vilket/vilka tillfällen skulle det enligt dig vara okay att skjuta en katt?

Anmäl
2013-03-10 12:14 #24 av: Backarödbo

#11 Hänvisar man till forskning så får det gärna vara studier som är utförda efter "god forskningsetik". Studier som helt saknar källor till sina påståenden är knappast utförda efter god forskningsteknik och ska därmed anses att inte ha någon vetenskaplig värde.


Anmäl
2013-03-10 12:17 #25 av: Flaxa

#24 Misstag av mig i sådana fall. Men min kritik kvarstår.

Anmäl
2013-03-10 12:46 #26 av: fossingen

Såhär ser jag på saken. Lider ett djur skall det absolut avlivas. Ett djur som lever i rädsla eller är ilsken i hög grad trots hårt arbete med djuret bör avlivas eftersom den är lidande. Vi som människor får inte heller vara för egoistiska även om vi värnar om djur.


Anmäl
2013-03-10 12:58 #27 av: Backarödbo

#26 Är det oavsett lidandets "storlek eller längd" att du anser att djur som lider ska avlivas? Många djur lider ibland i någon form. T ex djur som tas till veterinär eller blir inlagda på djursjukhus. Ska dessa istället avlivas så att de slipper uppleva stress?

Anmäl
2013-03-10 13:03 #28 av: fossingen

#27 Att ta ett djur till veterinär må vara stressande. Men jag har inte sagt att det är en orsak till avlivning.


Anmäl
2013-03-10 14:50 #29 av: Lena

#26 Om ett djur inte mår bra under de förutsättningar det lever anser jag att det primära alltid bör vara att ändra så att djuret ifråga får det bättre. När det gäller katter t.ex finns det mycket forskning på området över hur man bör gå tillväga. Antar att det även finns för andra djurarter. Många gånger handlar det om små saker som inte är varken dyra eller svåra att uppnå. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-03-10 14:53 #30 av: Flaxa

#29 Vore intressant att läsa den forskningen, kan du länka eller skriva referens? :)

Anmäl
2013-03-10 16:02 #31 av: Backarödbo

#28 Du skrev: "Lider ett djur skall det absolut avlivas." Detta påstående lämnar inte mycket utrymme för att inte alla djur som lider ska behöva avlivas. Därför att jag undrade under vilka omständigheter du menar att ett djur ska avlivas. De allra flesta djur utsätts för någon form av stress vid något (eller flera) tillfällen i deras liv, precis som oss människor. Därför undrade jag var du drar gränsen.

Anmäl
2013-03-10 16:26 #32 av: fossingen

#31 Nu förstår jag inte vad du ser oklart i mitt första inlägg och andra.

Citerar mig ånyo "Ett djur som lever i rädsla eller är ilsken i hög grad trots hårt arbete med djuret bör avlivas eftersom den är lidande. "

Ditt svar " Är det oavsett lidandets "storlek eller längd" att du anser att djur som lider ska avlivas? Många djur lider ibland i någon form. T ex djur som tas till veterinär eller blir inlagda på djursjukhus. Ska dessa istället avlivas så att de slipper uppleva stress?"

Mitt Svar: Att ta ett djur till veterinär må vara stressande. Men jag har inte sagt att det är en orsak till avlivning.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.