2012-12-14 22:55 #0 av: redan

Lägg också till, att i vissa fall där tvist uppstår mellan kontrollobjekt och länsstyrelse eller polis, hinner beviset (djuret) avlivas. Speciellt väldigt oroande i fall med sällsakpshundar, där polisen idag har fria tyglar att göra som de tycker...

http://www.lantbruk.com/lantbruk/polisen-har-ingen-samlad-statistik-over-kostnaderna