Djur och lagen

Tolkning av paragraf

2012-05-08 17:28 #0 av: enbartmalin

Efter en dispyt i ett annat forum vill jag nu veta eran tolkning av denna paragraf:

L80, Kap. 5, 4§:

"Avel och uppfödning av djur får inte ske i en butikslokal eller annan lokal till vilken kunder har tillträde."

Anmäl
2012-05-08 18:34 #1 av: [kent2]

Butikslokal = själva butiken där varorna finns för betraktande av kunderna

Annan lokal  t.ex lager, matsal, toalett, sköljrum avskilt utrymme i närheten av butiken osv.

Det viktigaste är att det inte är fråga om en lokal dit kunderna har tillträde vilket också framgår av vägledningen;

Uppfödning sker inte i lokal dit kunder har tillträde


När det gäller avel så är det styrd parning.

uppfödning tolkar jag som från nyfödda tills att de är redo att lämna modern.

Anmäl
2012-05-08 18:37 #2 av: enbartmalin

Jag vill ha det till att dom inte får avla i tex. fikarummet.

Anmäl
2012-05-08 18:44 #3 av: [kent2]

Jag kan inte se att L80 skulle tolkas på det sättet. Normalt har kunder inte tillträde till ett fikarum, möjligtvis skulle man dock med hjälp av andra regelverk reagera på detta t.ex. arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet.

 

Anmäl
2012-05-09 08:44 #4 av: redan

Djur ska av flera anledningar helst inte vistas i kök. Men att det på något sätt skulle vara olagligt, har jag svårt att tänka mig om vi inte pratar typ resturang. Av vilken anledning är de i köket? Brist på plats, extra bevakning, kul grej, olycksfall i arbetet m.m. Är det alltid avelsdjur i köket?

Anmäl
2012-05-09 11:58 #5 av: enbartmalin

Detta var ett endast ett exempel.
Eftersom dom flesta djuraffärer(så vitt jag vet) inte har ett "tomt" och låst rum att avla i.

Anmäl
2012-05-09 23:03 #6 av: [Emma--]

Tolkar det som att det inte får ske ute i butiken eller övriga rum vid butiken som kunder har tillträde till.

Vissa butiker brukar väl ha extra rum där de kan hålla karantän, eller dit sjuka djur får flytta osv. Och det händer ju säkert att dom får in djur som är dräktiga och det kan ju ske olyckor även där med djur som rymmer så det blir tjuvparningar.

Medarbetare på devon rex ifokus & katter ifokus

Anmäl