Etikettdjurskydd
Läst 24764 ggr
Persifone
2013-04-29, 01:01

Djurens Befrielsefront - DBF

Djurens Befrielsefront är en svensk undergrupp till Animal Liberation Front (ALF), vilka är ett internationellt nätverk av aktivister. Dessa arbetar med direkta aktioner mot djurförtryck, så som fritagningar från farmar eller sabotera egendom för att öka förlusterna. Eftersom DBF arbetar med olagliga aktioner har de ingen central organisation eller samordning.

Djurens befielsefront (DBF) startade i Sverige 1985, tack vare en annons i lokaltidningen i Skåne. I annonsen stod det: ” Djurvänner med hundraprocentiga sympatier för djurens befrielse sökes för arbete i engelsk stil.” Detta efter att annonsören, som senare blev känd som Emelie E:son, sett den engelska filmen ”Djurens film” på Sveriges television 1984. I filmen finns det inslag där de engelska djurrättsaktivister från Animal Liberation Front (ALF) fritar djur från försökslaboratorium och hönserier. Fjorton personer svarade på annonsen, utav dessa var tre beredda att bryta lagen för djurens rättigheter.

DBFs första aktion tog plats natten till den 16 juni 1985. Då bröt de sig in på Malmös tandläkarhögskola och befriade Disa och Tessan, två hundar som användes i plågsamma djurförsök. DBF var väldigt aktiva mellan 1985 och 1991. På grund av interna problem blev det färre aktioner i början av 90-talet. Flertalet liknande grupper bildades så som Organisationen för djurens Existensberättigande Nu! (ODEN) och 1993 kom organisationen Djurens Hämnare, vilka också fritog djur men blev mest kända för sina sabotageaktioner.

I Stockholm 1994 anlades en brand på två köttlastbilar tillhörande Scan, detta var första gången i Sveriges historia en brand anlagts för djurens skull. Efter dådet tog ”Djurens Aktions Grupp” på sig ansvaret. Denna typ av aktioner spred sig snabbt till andra städer.

Fram till 1998 var aktivisterna tvungna att bli godkända av grundaren till DBF, Emelie E:son, för att få bli aktiva i hennes grupp. Detta ändrades och ett pressmeddelande spreds, nu får du kalla dig DBF-aktivist så länge du följer de internationella riktlinjerna och är minst vegetarian.

I början av 2000-talet började de med en ny strategi. Innan arbetade de sporadiskt och mot enskilda djurförtryckare, nu började de kontinuerligt sabotera och frita hela farmer med djur. Räckte det inte med en gång, kom de tillbaka för att se till att den ekonomiska förlusten var total enda tills farmen/uppfödningen/pälsaffären gått i konkurs. Enligt Säpo ökade anmälda djurrättsbrott med 27% mellan 2002-2003.

Djurens Befrilsefronts riktlinjer och mål:

”- Att befria djur från inrättningar som förtrycker dem, till exempel laboratorier, djurfabriker, pälsdjursfarmer etc, och att när det är möjligt placera dem i en bra miljö där de får leva ett naturligt liv, fritt från lidande.

- Att tillfoga ekonomisk skada för dem som profiterar på exploatering och utnyttjande av djur.

-Att avslöja grymheterna och de fasansfulla gärningar som sker mot djur bakom låsta dörrar, genom att utföra ickevålds-direktaktioner och fritagningar.

- Att ta alla nödvändiga åtgärder för att inte skada något djur, mänskligt som ickemänskligt”

www.djurensbefrielsefront.com

Länk till deras argumentsamling: 

_http://www.djurensbefrielsefront.com
_

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 01:07
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 01:10
#2

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 01:52
#3

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 02:13
#4

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 07:57
#5

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 08:27
#6

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-29, 13:06
#7

Inlägget är borttaget

[Emma--]
2013-04-30, 15:57
#8

Skulle vilja säga att dessa olagliga metoder förstör för de lagliga. Det skapar bara en massa fördomar kring de som jobbar för djurens rättigheter. 
Nej jag kan inte tycka det är rätt alls hur dom går tillväga.

Persifone
2013-04-30, 16:53
#9

Jag håller inte med. Ett liv är mer värt än materiella ting.

Det var förbjudet att gömma judar, men det är väl ingen idag som tycker det var fel handlat för att det var "olagligt"? 

Förr fick man aga barn, det är idag inte okej. Eller du fick ha slavar, att frita dessa var ett brott.

Moral och lagar är inte samma sak är min åsikt.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-04-30, 22:00
#10

Skulle du känna samma om dom skulle befria dina kaniner t.ex?
Nu siktar dom in sig på större farmar m.m men i deras ögon lever inte dina kaniner det livet dom borde få göra.

Eller är det bara okej så länge det gäller just större ställen?

CitrusSmoothie
2013-04-30, 23:43
#11

Jag kan se flera stora problem med DBF:s direkta aktioner.
De… … minskar inte efterfrågan på djurprodukter
Lika många djur föds upp eftersom det finns en 'efterfrågan' på djurprodukter.
… kritiserar inte själva djurutnyttjandet, enbart vissa former av djurutnyttjanden
Detta problem uppstår när man arbetar med enfråge-inriktade aktioner/kampanjer.
… hotar/skrämmer människor till lydnad … menar att det är skillnad på direkta och indirekta djurplågare/djurutnyttjare

Vad djuren behöver är människor som sysslar med icke-våldslig och kreativ vegan-aktivism, inget annat.

#10 DBF befriar/fritar bara djur som lever under dåliga förhållanden och/eller som ska dödas.
De utför aktioner både mot privatpersoner och större anläggningar.

redan
2013-05-01, 10:18
#12

Terrorism är inte tillåtet, vad jag vet. Varför man inte lagt mer åtgärder för att stoppa denna terrorism/djurplågeri, är för mig helt obegripligt.

[Emma--]
2013-05-01, 10:30
#13

#11 Men med tanke på deras sätt så skulle jag inte känna mig säker vad dom kommer bedöma som "dåliga förhållanden".

Persifone
2013-05-01, 11:24
#14

#10 De befriar köttkaniner och omplacerar. Att befria två kaniner som har ett bra liv är nog slöseri med tid för dem.

#11 De minskar inte själva efterfrågan, men räddar åtminstone en- hundratals individer per enskild aktion. Just dessa djur får ett bättre liv.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-01, 11:49
#15

#14 Dom befriar djur. Men fortfarande, skulle du tycka det vore okej om du skulle ha ett flertal andra kaniner men som du sköter bra och så kommer någon till ditt hem och tar dom? 

För att sedan släppa ut tillsammans blandat honor och hanar så de får leva ett naturligt kaninliv med alla dräktigheter det skulle innebära. 

Och detta är ett citat från deras egna sida "Vi Vill göra klart för ******* och alla andra som föder upp kaniner, oavsett om det är för päls, kött eller något annat meningslöst syfte att vi kommer att komma tillbaks för resten av djuren. Kaninkriget är långt ifrån över!"

Persifone
2013-05-01, 11:55
#16

#15 Jag har två stycken, en kastrerad hane och en hona. Vill inte ha flera och har inga tankar på att någon gång föda upp. Så antagligen kommer de inte och knackar på min dörr.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-01, 12:06
#17

#16 Vilket gör att du får fantisera en situation där du har flera kaniner. 🙂
Är det okej att stjäla andras djur?

indra-bus
2013-05-01, 14:04
#18

#12 Ja du redan polisen kanske tycker att de gör rätt.

Eller så håller de på att lösa 20 år gamla brott.'

Fråga dem vet jag.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.

[Emma--]
2013-05-01, 14:37
#19

Mordbrand verkar ju inte heller vara helt främmande för dessa personer.

CitrusSmoothie
2013-05-01, 23:11
#20

#13 Jag vet inte alls hur du menar här. De vet (som alla andra människor) skillnaderna mellan goda och dåliga förhållanden.
Jag har god kunskap om DBF och kan säga med 100% säkerhet att de inte fritar/befriar djur som har det bra.
#19 Nej, det är inte främmande, men de är väldigt noga med att inga människor/andra djur befinner sig i de byggnader/anläggningar som de bränner ner.
De har aldrig någonsin gjort illa människor (fysiskt) eftersom det strider mot deras riktlinjer. Det är dock inte helt främmande att djurförtryckare tar till fysiskt våld, och ibland dödligt våld, mot aktivisterna.

#11 "De minskar inte själva efterfrågan, men räddar åtminstone en- hundratals individer per enskild aktion. Just dessa djur får ett bättre liv."

Absolut - om du talar om fritagningar och utsläppningar. Deras andra metoder räddar inga djur.
Men vad är egentligen vårt mål? Att rädda så många djur som möjligt utan att minska efterfrågan eller att minska efterfrågan så att färre djur föds upp, utnyttjas och slaktas?
Det enda som kan leda till en värld utan djurförtryck är om vi börjar förespråka veganism och ägna oss åt icke-våldslig och kreativ aktivism.

[Emma--]
2013-05-01, 23:16
#21

#20 Så det är vanvård som gäller för att dom ska göra något? Av det man läst verkar det ju räcka med att man föder upp kaniner som ska slaktas t.ex. 

Kan gå fort att någon hinner skadas när branden väl är igång ändå. Eld är ju lite oberäknelig på det sättet.

Persifone
2013-05-01, 23:19
#22

Emma-- 

DBF släpper inte ut kaninerna, de placerar dem i nya hem, det går att läsa på deras hemsida som är länkad i artikeln.

Då kan du få fantisera om att vara en instängd rädd kanin på gallergolv i en trång bur. Du får aldrig omsorg eller stimulans, inte heller få röra vid gräs under ditt liv. Skulle du vilja att någon räddade dig då, gav dig ett nytt hem där du kan leva ett så naturligt liv som möjligt?

DBF förstör egendom för djurförtryckarna så dessa tillslut går i ekonomisk konkurs, men de skadar varken djur eller människor under sina aktioner.

Om någon missköter sitt/sina djur så är det okej att stjäla dem och ge dem ett bra liv, enligt mig. Om inte någon myndighet kan ta tag i det, vilket de inte kan eller gör vid exempelvis pälsdjursfarmer.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-01, 23:27
#23

#22 Gallergolv är något man kan anmäla för. För trång bur är ytterligare något som inte är okej. 

Jag säger inte att det är perfekt, och jag tycker det är mycket som ska förändras. Men tycker inte DBF gör det på rätt sätt.

CitrusSmoothie
2013-05-01, 23:29
#24

#21 Ja, som jag skrev så befriar/fritar de bara djur som lever under dåliga förhållanden och/eller som ska slaktas.

Som jag sa så har de aldrig gjort någon människa illa. Det tycker jag säger mycket om hur försiktiga dem är.

Persifone
2013-05-01, 23:34
#25

http://www.djurensbefrielsefront.com/default.php?subaction=showfull&id=1274009898&archive=&start_from=&ucat=2&

Här kan du läsa om ett gäng kaniner som räddades. 

Anmälningar tar lång tid och ägaren kommer undan med en varning och är tvungen att ha bytt ut alla burar efter några år. Skulle du som denna kanin jag pratade om, vilja vänta på det, eller bli räddad direkt?

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Persifone
2013-05-01, 23:56
#26

#20 Jag håller med. Det bästa hade så klart varit att alla blev veganer och djuraveln upphörde. Men tycker ändå de gör ett bra jobb genom att få personerna att gå i konkurs, då kommer i alla fall inte de att föda upp fler djur under vidriga förhållanden.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-02, 05:08
#27

Det är väl självklart att man vill må bra. Men att gå fram som dbf gör tycker jag fortfarande inte är rätt och jag tror hellre det förstör för dom som på lagligt sätt försöker göra något för att förbättra läget.

[Wedgiolaf]
2013-05-02, 07:32
#28

Tänk om alla varit veganer.. *drömmer* Själv förespråkar jag DBF, tycker det dom gör är helt rätt!

Alexej
2013-05-02, 07:33
#29

Utan "befrielseaktioner" skulle fortfarande Sveriges minkuppfödare göra det de gjorde och ingen skulle veta om det…

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

[Emma--]
2013-05-02, 10:15
#30

Tycker det är skrämmande att folk stjäl och vandaliserar och hotar enbart utifrån sin egen övertygelse om vad som är rätt.

Tänk om alla skulle göra så? 

Får mig att tänka på en helt annan sak där några unga killar åkte dit för mordbrand när dom en kväll åkte för att skrämma en polis dom inte kände sig rätt behandlade av. Nu blev ingen skadad fysiskt, men polisen hade även små barn som blev drabbade av detta. Som fick känna sig osäker i sitt eget hem.

Vanvård är hemskt, och jag lider med djuren som får ha det dåligt. Ser bara inte olagliga aktioner som rätt väg helt enkelt.

[Emma--]
2013-05-02, 14:45
#32

#31 Tragiskt.

Persifone
2013-05-02, 14:50
#33

#30 Var det fel att frita slavar för att det var förbjudet?

#31 "Redan för sju åtta månader sen hade kvinnan, som kallar sig för "Maria" och säger sig vara djurrättsaktivist"

Hon behöver inte ha något samband med DBF.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-02, 15:13
#34

#33 Känner inte att det ens går att jämföra. 

Det gör heller ingen skillnad för hur jag tycker det ska gå till idag.

Jag håller ju dessutom husdjur så är väl rätt tydligt att jag inte hör till skaran som är emot djur i fångenskap. Jag är emot onödigt lidande, men samtidigt emot brottsliga handlingar.

Persifone
2013-05-02, 15:36
#35

#34 Det kanske inte går att jämföra idag men kanske om 100 år?

Jag håller också djur i fångenskap, men jag tjänar inga pengar, eller nyttjar dem för päls eller kött. Så länge vi har kassa djurskyddslagar och inte gör tillräckliga kontroller, tycker jag det är okej att rädda lidande djur.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Emma--]
2013-05-02, 15:47
#36

#35 Ja den som lever då får se. 

Själv håller jag djur för mitt egna nöjes skull helt ärligt. Är för min skull jag skaffat djuren men jag gör allt för att dom ska ha det bra.
Och visar det sig att jag inte kommer klara av en vegetarisk kost när och om jag försöker igen så hoppas jag i framtiden kunna hålla dom även för kött så jag vet att djuren haft det bra. Men det beror helt på hur det går med hälsan. Målet är vegetariskt igen men jag kommer fortfarande vilja hålla husdjur.

redan
2013-05-02, 16:45
#37

Det spelar ingen roll om man tjänar pengar på det eller inte. Vi har djur i fångenskap för "vår" egna skull.

Jag har kaniner för att äta dem, men de är också för att jag själv ska veta att det jag äter har haft det bra.

Det är i sverige förbjudet att stjäla. Använda sig av terrorism och djurplågeri.

Att stjäla djur, kan inte rubriceras på något annat sätt än djurplågeri. Du vet inte vad de brukar äta, det innebär en stress för djuren att flyttas speciellt om tjuven är nervös och fumlig, tjuven vet inte om djuret är dräktigt m.m. Att stjäla djur under de omständighertrna och med tanke på att man vet att man inte vet, tyder på total brist på hänsyn till djuret.

Sedan en undring, varför finns ingen uppföljning av DBF på hur det gick med djuren sedan, ansåg man det "oviktigt" eller gick det åt skogen???

Persifone
2013-05-02, 16:56
#38

#37 Det är också förbjudet att hålla djur på så sätt att de inte kan leva naturligt, till exempel i för små burar utan aktivering, men det verkar ju inte vara något problem.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

redan
2013-05-02, 17:21
#39

Nej då, Sverige importerar ju ca 50 % av allt kaninkött, så är det helt klart OK enligt DBF att föda upp kaniner i extremt små gallerburar inomhus. Hade bönderna i sverige haft mer stöd från samhället, så hadde vi kanske sluppit att importera det köttet. Fast med tanke på att tex DBF gjort så mycket som möjligt för att sabba för svensk uppfödning och då uppenbarligen tycker att det är bättre att de föds upp i andra länder på "inte så noga sätt"  och sedan importera köttet, så…. Jag vet inte vem som är värsta bovarna på lång sikt, svenska köttuppfödare eller DBF…..

Persifone
2013-05-02, 19:04
#40

#39 Det är inte DBF som köper in kaninkött.

Du borde läsa mer på deras hemsida som finns länkad. Där finns bilder från djur de räddat och under vilka förhållanden dessa har levt.

Sedan finns grenar av Animal Liberation Front i fler länder än i Sverige och jag gissar att de jobbar lika bra där som de gör i Sverige.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

CitrusSmoothie
2013-05-02, 20:04
#41

#26 "Jag håller med. Det bästa hade så klart varit att alla blev veganer och djuraveln upphörde. Men tycker ändå de gör ett bra jobb genom att få personerna att gå i konkurs, då kommer i alla fall inte de att föda upp fler djur under vidriga förhållanden."

Vi kan få många människor att bli veganer om vi ägnar oss åt effektiv och fredlig aktivism. Att vara respektfull mot bönder/pälsfarmare m.fl är precis lika viktigt som att vara respektfull mot indirekta djurförtryckare.

Jag undrar varför det anses vara okej att "förstöra" för enskilda människor när det inte resulterar i minskad efterfrågan och produktion. Det kommer alltid finnas människor som föder upp och dödar djur så länge människor vill ha djurprodukter.

Som jag skrev så är det ett stort problem att syssla med enfråge-aktioner/kampanjer eftersom de inte kritiserar själva djurutnyttjandet. En aktion mot ex pälsindustrin uppmanar endast till ett "bojkottande" av pälsprodukter, inte skinn-, ull- och andra produkter. Dvs, enfråge-aktioner resulterar inte i att folk slutar utnyttja och döda djur.

#37 Att frita/befria djur (och människor) som lever under fruktansvärda förhållanden och/eller som ska slaktas kan inte räknas som djurplågeri/terrorism.

Cragan
2013-05-02, 20:23
#42

#41 säpo håller inte med om att "fritagande av produktions djur" inte kan räknas som terrorism iaf då dbf finns med på deras lista över inhemska terrorister

Persifone
2013-05-02, 20:33
#43

#41 Folk slutar inte utnyttja djur, MEN ett stort antal pälsdjursfarmar i Sverige har lagt ner, dessa människor har slutat plåga djur tack vare dbf.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

redan
2013-05-02, 21:27
#44

#40 Gruppen med kaniner som sitter runt en hög med grönt (kirskål?), undrar man: är de djuren könssorterade? Ser gulligt ut, men kommer inte att funka i längden, då kaniner inte bor så nära varandra.

redan
2013-05-02, 21:28
#45

#43 Nu undrar jag vad jobbar du med?

CitrusSmoothie
2013-05-02, 21:57
#46

#42 DBF:s fritagningsaktioner räknas inte som terrorism.

#43 Jag förstår hur du menar, men som jag skrev så resulterar det inte i minskad efterfrågan och produktion. Oavsett hur många pälsfarmer och pälsbutiker man lyckas stänga ner så kommer lika många djur födas upp och dödas för sina pälsar.
Det är mycket viktigare att man ägnar sig åt att minska efterfrågan.
"… dessa människor har slutat plåga djur tack vare dbf."
Dessa människor fortsätter tyvärr att plåga och döda djur eftersom de inte blir veganer.

Persifone
2013-05-02, 22:03
#47

#44 Bilden jag tror du menar är på mest kaninungar som antagligen flyttas när de blir könsmogna eftersom det är en större kanin på samma bild är detta antagligen deras mamma.

#45 Hur är det relevant?

#46 Jag säger inte att det är det bästa sättet men att jag tycker att de dem gör är bra. Ja de fortsätter genom köttindustrin men de föder längre inte upp pälsdjur, bättre än inget.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

redan
2013-05-02, 22:28
#48

#47 och lika gulliga bilderna på djuren när de blivit könsmogna och har lika fina hagar till var och en??? Jag ser inga på DBF´s hemsida…. Vad hände med de djuren sedan?

Persifone
2013-05-02, 23:08
#49

#48 Nu har du bara förutfattade meningar utan fakta bakom. Djuren placeras ut i nya hem, vilket går att läsa. Tror att de lägger sin tid på annat än att lägga upp bilder på redan omhändertagna djur i sina nya hem, då det är ganska många. Men maila och fråga om du är nyfiken

Undrar fortfarande varför du vill veta vad jag arbetar med?

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

indra-bus
2013-05-02, 23:18
#50

# 45 Jag undrar oxå varför du undrar vad Persifone jobbar med?

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.

CitrusSmoothie
2013-05-02, 23:49
#51

#47 En annan anledning till att inte stödja DBF:s direkta aktioner är att vi vill ha majoriteten av människor med oss och inte emot oss.
På grund av DBF:s aktioner får vi media emot oss och därmed majoriteten av befolkningen emot oss. En djurrättsaktivist oavsett hur fredlig blir stämplad "terrorist". Vi har sett exempel på det här på iFokus. Detta är vanligt och även om det är en orättvis bedömning av de flesta djurrättsaktivister så är det så som människor antar att alla är. Detta är kontraproduktivt och stjälper mer än det hjälper.
Människor förstår inte varför DBF:s aktioner begås och tycker inte att djuren är värda att rädda. Det människor förstår är att djurrättsaktivisterna förstör för andra människor och det skapar misstänksamhet och trots.

Men jag förstår så väl hur du känner. Jag har också stöttat DBF men jag tror verkligen inte att det är den rätta vägen.

Persifone
2013-05-02, 23:54
#52

#47 Jag vet inte om det är rätt väg att gå men för de djur de faktiskt räddar så är det värt det enligt mig.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Alexej
2013-05-04, 08:29
#53

#39 Jag vet inte vem som är värsta bovarna på lång sikt, svenska köttuppfödare eller DBF…..

Det är inte frågan vem som gör mest fel för det är köttköpare som gör fel genom att vilja köpa det billigaste (mest från utlandet) utan att veta hur djuren har haft det. Nästan alla går efter priset, inte många som kollar ursprungslandet. Peta och Animal Liberation Front är mycket aktivare i andra länder än vad DBF är i Sverige. Det är skrämmande hur folk blundar när de kan spara några kronor.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Lamina
2013-05-04, 14:40
#54

Hur många djur fritar DBF varje år? Vart hittar dom alla underbara hem till dessa djur? Jag bara undrar, för särskilt när det gäller kaniner så verkar det finnas ett enormt överflöd av oönskade djur och stor brist på bra hem. Så hur lyckas DBF hitta dessa hem..?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Persifone
2013-05-04, 15:27
#55

#54 Det kan du säkert läsa på deras sida, om man kan tänka sig att omhänderta ett djur som de räddat kan man visa intresse där. Sedan är det säkert många aktivister som adopterar en del djur. Som jag skrivit innan är väl det bästa att fråga dem? Att ha något emot DBf för att de "verkar svårt att kunna adoptera ut alla djur till bra hem" ter sig vara ett dåligt argument.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Lamina
2013-05-04, 15:46
#56

#55 Att ta för givet att jag har något emot DBF bara för att jag ställer en fråga ter sig vara en väldigt dålig inställning.

Jag frågar här eftersom du argumenterar för deras agerande med just argumentet att dom hittar nya bra hem till djuren så dom slipper lida. Om du använder det som argument bör du ju vara påläst nog att kunna svara på en så enkel fråga om var dessa underbara hem finns. Det hela handlar om att vara påläst om vad man pratar om, och inte bara ta för givet att vad en organisation säger är sant.

Jag tänker inte gå och leta rätt på den informationen själv. Inte för att jag är lat. Utan för att det faktiskt inte är jag som försöker bevisa att det dom gör är bra, och därmed kan inte bevisbördan ligga på mig.

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

gulzebra
2013-05-04, 16:11
#57

Kul att du, Persifone, tycker att folk ska läsa på deras hemsida när du inte verkar ha gjort det själv. Det står nämnligen klart och tydligt att de inte tar emot intresseanmälningar ang att ta hand om djur via hemsidan då det är en säkerhetsrisk, samt att de inte har tid att besvara diverse frågor över mail. Utöver det går de själva ut med att de släpper ut djur i naturen, även kaniner.

"I Rångedala strax utanför Borås, befriades 17 kaniner av DBF natten till den 22 juli. En kaninmamma och hennes ungar placerades ut i ett lantligt hem, medan andra fullvuxna kaniner släpptes ut i naturen jämte en sjö."

http://www.djurensbefrielsefront.com/gallery/

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

CitrusSmoothie
2013-05-04, 16:14
#58

"Om du använder det som argument bör du ju vara påläst nog att kunna svara på en så enkel fråga om var dessa underbara hem finns." Djuren adopteras bort till vanliga människor i vanliga hem. Är det viktigt för dig att veta vart alla dessa hem ligger? Eller har jag misstolkat något? 🤪

Persifone
2013-05-04, 16:24
#59

#57 Du kan inte anmäla via deras mail, nej. De hänvisar till sitt häfte "När skymningen faller"

De placerar ut mamma och hennes ungar i ett hem, och resten i naturen. Ja men visst, bättre det än att det blir slaktade är fortfarande min åsikt.

Sedan kan inte alla djur de räddar, som till exempel minkar, leva ett bra liv i fångenskap så dessa släpps ut (också olagligt vad jag vet att ha dessa som husdjur)

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

gulzebra
2013-05-04, 16:47
#60

#59: Då kan du ju inte sitta och påstå att djuren placeras ut i hem eller att det går att fråga de heller, för det är ren lögn.

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

Persifone
2013-05-04, 17:00
#61

Klart att det går att fråga det? 

När jag har läst om dem är ju att kunna omplacera djuren det önskvärda, dock har de visst inte lyckats göra detta för alla individer, jag medger att jag varit otydlig.

En länk, där alla hönor blev satta i nya hem.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

gulzebra
2013-05-04, 17:25
#62

#61: Fine, det går att fråga, precis som att jag kan fråga kungen om han gillar ärtsoppa. Men det är uppenbarligen inte det bästa sättet att ta reda på hur det ligger till då de inte har tid att svara - och helt onödigt när svaren finns på deras hemsida.

Du har inte bara varit otydlig, du har farit runt med rena lögner.

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-05-04, 18:52
#63

Inlägget är borttaget

gulzebra
2013-05-04, 19:02
#64

#63: Jaså? Trodde att jag bara trillade in ibland och då hoppat in i trådar som låtit intressanta, sen du blev värd har jag liksom slutat hänga här. Intressant att du vet mer om mitt surfande än jag gör.

Jag kallar det rena lögner när man påstår att djuren som befrias får nya hem, att man kan anmäla intresse via deras hemsida och att det bästa är att fråga DBF själva, för så är det ju faktiskt inte.

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

Lamina
2013-05-04, 19:54
#65

#58 Ja, du har misstolkat något. Frågan är inte exakt var dessa hem finns, utan hur DBF lyckas hitta så underbara hem utan att ha annonser ute överallt när det ju faktiskt är så uppenbart ont om dom. Jag har nu fått svar på den frågan: Dom gör det inte, utan släpper istället ut djuren. Precis som jag trodde.

#63 Lite citat från några av Persifones inlägg här i tråden:

"Djuren placeras ut i nya hem, vilket går att läsa." Sanningen är den att dom själv erkänner att dom släpper ut djur i naturen.

"…på deras sida, om man kan tänka sig att omhänderta ett djur som de räddat kan man visa intresse där." Sanningen är den att det står på deras hemsida att man INTE kan göra det.

"Men maila och fråga om du är nyfiken" Det är visserligen inget påstående. Men om man hänvisar så mycket till en hemsida så borde man ju först och främst läsa på själv om vad som står där. Det står ju att dom för det mesta inte kommer svar på frågor på mail.

Denhär informationen tog mig 20 sekunder att hitta:

"Var god kontakta oss INTE om du vill gå med i Djurens befrielsefront, eller på andra sätt vill utföra aktioner för djuren. Vi kan inte bistå med sådana kontakter, och det är dessutom en säkerhetsrisk att skicka sådan information per e-post. Detsamma gäller om du har tips på särskilda djurplågare eller vill erbjuda hem för fritagna djur. Jättebra initiativ, men vår e-postadress är inte något bra forum för sådana diskussioner. För information om hur DBF är organiserade kan man läsa häftet När skymningen faller.

Tyvärr har vi för det mesta inte tid att besvara brev med frågor om djurrättsfilosofi, djurrättsaktivism och minkfrisläppningar."

Persifone: Om jag tröttnar på mina råttor, så att jag inte orkar ta hand om dom längre. Anser du det då OK att jag letar rätt på ett lämpligt område och släpper ut dom? Är det kanske bättre än att avliva dom om jag inte hittar ett lämpligt hem? Anser du att den privatperson som i höstas gjorde just det, vilket resulterade i att minst en råtta dog innan ett antal engagerade personer såg till att fånga in och omplacera djuren, gjorde rätt? Hade du ansett att det var OK om du hade sett det bedrövliga skick råttorna var i när dom fångades in? Tycker du att det var bra att det som ett resultat av det föddes över 50 råttungar? Anser du att det finns någon skillnad mellan detta och att DBF släpper ut kaniner och minkar?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Alexej
2013-05-04, 20:47
#66

Vill bara inflika att vi håller på med en artikelserie om olika djurskydds/djurrättföreningar men det är inte synonymt med att artikelförfattaren står för föreninges mål och inriktning. Jag skrev tex en artikel om Djurens Vänner fast jag är kritisk mot deras föreningar. Vi vill informera och få igång diskussioner om olika föreningar.

Så om DBF skulle sätta ut kaniner är det knappast Persifones ansvar.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Lamina
2013-05-04, 21:09
#67

#66 Nej, Men h*n säger ju uttryckligen att h*n tycker att det är bättre än alternativet.

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Persifone
2013-05-04, 21:24
#68

#65 Jag har redan i tidigare inlägg medgett att jag varit otydlig, du kanske missade det?

Du kan skriva till dem och fråga, precis som jag skrivit då jag inte har någon tillgång till den informationen om vilka hem djuren adopterats till.

De har mail på hemsidan där det står "…Tyvärr har vi för det mesta inte tid att besvara brev…"

Är du mer intresserad kan du också köpa "När skymningen faller" där vidare information finns.

Alltså ingen omöjlighet att faktiskt få ett svar? 

Jag vet att de släpper ut djur som inte omplaceras, jag visste dessvärre inte att det handlade om kaninerna, som vi faktiskt diskuterade, utan trodde de endast släppte ut minkar i det fria, men jag hade läst fel.

Ja, i ditt scenario är det skillnad med DBF. De arbetar inte bara för att släppa ut djuren, utan också för att sabotera ägodelar hos vissa privatpersoner/företag, vilket tillslut gör att dessa går i konkurs = inga fler djur föds upp till slakt för kött eller päls.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Persifone
2013-05-04, 21:38
#69

#64 "Jag kallar det rena lögner när man påstår att djuren som befrias får nya hem, att man kan anmäla intresse via deras hemsida och att det bästa är att fråga DBF själva, för så är det ju faktiskt inte."

Djur får nya hem, dessvärre inte alla, vilket jag faktiskt trodde. Du kan köpa "När skymningen faller" det är dit de hänvisar om du vill ha vidare information.

Du kan fråga DBF själv, vilket inte är omöjligt. För det mesta har de inte tid att svara, vilket jag tolkar som att det antagligen tar lång tid att få ett svar och ibland för man inget alls, men det står ingenstans att det är OMÖJLIGT att få ett svar.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Lamina
2013-05-04, 21:55
#70

Persifone: Det har ju inget med saken att göra. Man kan sabotera egendom och sånt skit utan att släppa ut djur. Kan du inte bara svara på min fråga: Tycker du det skulle vara OK om jag släppte ut mina råttor om jag tröttnar på dom och inte hittar hem åt dom? Tycker du att personen ifråga som gjorde just detta i höstas gjorde rätt?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Persifone
2013-05-04, 22:01
#71

#70 Nej, det tycker jag inte.

Har du tagit på dig ett ansvar för ett djur så tar du hand om det, vill du inte längre ha det så får du omplacera det. Tror inte det är omöjligt att hitta ett nytt bra hem, då får du ha kvar djuret den tiden det tar för att hitta ett nytt hem.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Lamina
2013-05-04, 22:14
#72

#71 Varför kan jag inte släppa ut dom? Mår dom inte bra i det vilda? Varför får då DBF släppa ut djur? Har dom inte tagit på sig ansvaret för dom iom att dom stjäl dom?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Persifone
2013-05-04, 22:24
#73

För att djuren DBF släpper ut kommer bli slaktade och lever sina liv under vidriga förhållanden. 

När DBF släpper ut till exempel 1000 minkar, så förlorar "ägaren" väldigt mycket pengar. Vilket gör att hen tillslut inte har råd att föda upp fler minkar och får då stänga ner.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

gulzebra
2013-05-04, 22:29
#74

#69: Och då har du alltså inte läst sidan du så gärna hänvisar till ordentligt, vilket väl vore bra att göra innan du påstår saker och hänvisar dit. Det är liksom svårt att ta en person på allvar när denne påstår en sak och hänvisar till en källa som säger något helt annat.

Jag tänker inte köpa den nej. Det skulle aldrig falla mig in att sponsra DBF med ett enda litet öre då det de sysslar med är djurplågeri som hindrar samhället från att gå framåt i sitt djurskydd.

Precis, och det är väl på ett ungefär som att fråga kungen om han gillar ärtsoppa - man kanske får svar, men troligtvis får man det inte. En annan sak de har gemensamt är att båda delarna är helt ointressanta att fråga om, i DBFs fall för att svaren redan finns på hemsidan om man faktiskt tar 2 sekunder till att läsa på den.

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

Lamina
2013-05-04, 22:38
#75

#73 Så det faktum att djuren kommer gå en plågsam död till mötes spelar ingen roll? Hur funkar det ihop med att dom, enligt dig, aldrig skadat ett djur? Är det möjligen inte så att dom släpper ut djuren för att slippa göra skitgörat själv och slippa få skulden på sig? För att djuren kommer dö, det är lika lika självklart som att solen lyser. Men DBF har iaf inte haft ihjäl några djur, så glorian kan dom behålla.

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Barrow
2013-05-04, 22:40
#76

AV ren nyfikenhet gick jag in på DBF's hemsida. Senaste nytt var från 2010. Har dem slutat med sina idiotiska tilltag eller bytt skepnad?

Persifone
2013-05-04, 22:48
#77

#75 Djuren skulle gå en plågsam död till mötes även om de inte blev frisläppta, nu överlever i alla fall 1/5 av minkar ungefär enligt aftonbladet.

"Är det möjligen inte så att dom släpper ut djuren för att slippa göra skitgörat själv och slippa få skulden på sig?"

Vilket skitgöra syftar du på?

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Barrow
2013-05-04, 23:00
#78

Ursäkta, dem har inte haft någon aktivitet sedan 2010 enligt deras hemsida. Har dem lagt av eller bytt skepnad?

Barrow
2013-05-04, 23:03
#79

#77 Minkar gör stor skada i naturen

Persifone
2013-05-04, 23:06
#80

#79 "Skadas inte den ekologiska mångfalden av större frisläppningar av minkar?

Detta är en myt, som trots att det inte finns några bevis för, verkar vara svår att sticka hål på. Visst finns det minkar i Sverige som gjort skada i den ekologiska mångfalden i känsliga områden, som till exempel Stockholms skärgård, men detta kan man ju inte skylla på minkar frisläppta av aktivister. All den skada som minkar gjort borde man istället skylla på pälsfarmarna, för det är de som sett till att vi överhuvudtaget har en vild stam här i Sverige. Minkar började etablera sig här i Sverige på slutet av 20-talet, och detta är ingen slump, utan beror på att det också var då som de första farmerna kom hit till Sverige. Sedan dess har minkar rymt från farmerna, och många minkar släpptes även ut av farmarna själva i samband med andra världskriget. Sedan dess har minkarna förökat sig, och vi har idag en stam på mellan en och två miljoner minkar.

Det är alltså dessa minkar som ställt till den skada som många hänvisar till när det gäller minkar i den svenska naturen. Att de minkar som nu släpps ut av djurrättsaktivister skulle göra någon ytterligare skada, är högst tveksamt och än så länge finns inga bevis för detta. Ofta, direkt efter en frisläppning har ägt rum så är farmare, poliser, men ibland även biologer etc pigga på att fördöma aktionerna, och säga att minkarna kommer att göra en oerhörd skada. Bland annat sas att de minkar som släpptes fria i Svenljunga i princip skulle länsa hela Ätran på kräftor. Men hur blev det sen med facit i hand - jo, en djurskyddsinspektör från Svenljunga som gjort studier bland kräftfiskare och "drabbade" personer i Svenljunga kunde konstatera att det blivit "betydligt mindre skador än man trott från början". Det var endast en mycket liten del av kräftfiskarna som hävdade att minkarna var en orsak till att det fångades mindre kräftor, och Svenljungas ornitologiska förening, har även de uppgett att man inte märkt av någon förändring bland fågellivet året efter frisläppningen (P1 den 11 november 1998).

Lästips: Slutet för pälsindustrin, Get your hands off my furry friends." 

Från DBFs argumentsamling

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Barrow
2013-05-04, 23:09
#81

Fortfarande ingen som vet om dem lagt ner eller bytt skepnad?

Lamina
2013-05-04, 23:13
#82

#77 Skitgörat att ta död på djuren. Varför gör dom inte djuren en tjänst och tar bort dom istället för att släppa ut dom till en lika säker men mycket plågsammare död?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Persifone
2013-05-04, 23:39
#83

#82 Vissa djur överlever faktiskt och då är det väl inte okej att döda alla? Och vart anser du de ska göra av kropparna? Om de inte har plats att frakta 1000 minkar så har de inte gjort någon skada då pälsen fortfarande kan användas.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Persifone
2013-05-04, 23:59
#84

#81 Jag upptäckte precis, genom etisk djurhållning, en ny grupp som kallar sig Djurfront, tror inte dessa är DBF, men de har en bild från ALF som deras pressbild på facebook, så är antagligen en ny gren av ALF.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Lamina
2013-05-05, 00:15
#85

#83 Så dom andra djurens lidande och död är alltså berättigat iom det? Och det lidande dom djur som överlever får utstå, det är helt OK? Det är bättre än att bara få somna in till den eviga vilan? Vad är det som är så hemskt med att dö som gör att alla andra alternativ är bättre? Tror du oskyldiga djur kommer till helvetet?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Cragan
2013-05-05, 00:19
#86

#83 pälsen måste tillvara tas ganska snabbt efter att djuret har dött om den ska vara användbar.

Persifone
2013-05-05, 00:25
#87

#85 Jag hade hellre dött i frihet långt från de som skulle flå mig och att några kompisar klarade sig än att bli dödad och aldrig fått känna gräs under tassarna.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Alexej
2013-05-05, 08:42
#88

Jag gillar inte att de sätter ut kaniner i naturen för tamkaniner har ingen stor chans att klara sig i längden. Och att låta ett djur svälter ihjäl är djurplågeri.

Samtidigt förstår jag tanken bakom. Det låter bättre att några kaniner svälter ihjäl istället för att inget händer med de kommersiella djuruppfödare där alla djur lider och dör för pengarnas skull. För mig är det ofattbart att tex den kalkonuppfödare i Skåne inte fick djurförbud innan. Djurskyddsinspektörer upptäckte aldrig några fel vid tidigare kontroller…Men jag tror att de inte ville se. Annars skulle inte det systematiska djurmasshållning med alla skadade och sjuka djur pågår. Både kalkon-och grisskandalen visar att djuren inte har en chans att få hjälp genom myndigheter.

Stopp på djurlidandet verkar bara kommer genom att verksamheten bojkoteras av kunderna och allmänheten och de reagerar bara genom skandalbilder.

Det låter vansinnigt men det är bättre att några kaniner får känna friheten en kort tid istället för att alla bara lider och inget händer.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

redan
2013-05-05, 10:16
#89

Jag står fast vid detta:  "Terrorism är inte tillåtet, vad jag vet. Varför man inte lagt mer åtgärder för att stoppa denna terrorism/djurplågeri, är för mig helt obegripligt." samt att jag nog lägger till detta: de människor som stjäl djur för att sabotera och sedan plågar ihjäl dem, är inte är bättre än pojken i Högsbo. Har man ingen empati, så kan jag förstå att man inte skyr några medel för att nå ett mål.

indra-bus
2013-05-05, 10:43
#90

Redan de stjäl inte djuren för att sabotera utan för att djuren sksll få ett bättre liv o slippa bli dödade.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.

Lamina
2013-05-05, 11:27
#91

And there you have it! Förmänsklingande av djuren. Djur tänker inte på det viset. Dom reflekterar inte över att dom är fria över att göra vad dom vill. Dom går inte runt och är lyckliga över att några av deras artfränder överlever medan dom svälter, fryser och plågas till döds. Dom vet bara om sig själva, här och nu. Och här och nu för ett utsläppt djur är det bara lidande. Dess instinkter säger visserligen åt den hur den ska hitta mat och bygga bo, men den får sällan chansen att lära sig dessa kunskaper till fullo. Det tar nämligen tid, och tid har dessa djur ont om. Och dethär med att känna gräs under tassarna, det är bara ren bullshit. Släpper man ut djur som varit instängd hela sitt liv kommer dom inte reagera med lycka. Dom har hamnat i en för dom helt okänd miljö som är otroligt skrämmande. Dom blir rädda, stressade, förvirrade och vet inte vad dom ska göra. Första natten kommer vara ett rent helvete för dom. Det blir mörkt och kallt, rovdjuren kommer fram. Dom fryser för dom har ännu inte hunnit göra något som kan kallas bo. Dom har ingenstans att gömma sig och är hungriga för dom vet inte vart dom kan hitta mat. Tror du dom då sitter och tänker "Ja, dethär var ju inte så kul. Men jag fick iaf känna gräs under tassarna innan jag dog." Tror du det? Dom djur som lyckas överleva första natten har på intet vis vunnit nånting. Du förstår, det tar lång tid att lära sig dom kunskaper man måste ha för överlevnad. Det är liksom därför djurungarna stannar så länge hos sina mammor. Och djurungarna har ändå en fördel mot vuxna utsläppte djur. Dom är inne i en inlärningsfas, dvs dom har mycket lättare att lära än dom vuxna djuren. Dom vuxna djuren kommer alltså ta lång tid på sig att lära sig, och därmed utstå ännu för frusna nätter med kurrande magar som dom egentligen bara kan överleva av ren slump. Vad som händer när man släpper ut ett djur är alltså förs att dom blir rädda och stressade. Sen, när dom möjligen har lugnat ner sig liter så blir dom hungriga och fryser. Från den punkten kommer deras liv fram till dess att dom svälter eller fryser ihjäl, eller har turen att bli tagen av ett rovdjur, vara ett ständigt, desperat sökande efter mat och skydd. Det tar aldrig slut, det blir aldrig bättre. Chanserna för överlevnad ökar visserligen med tiden, iom att dom lär sig mer och mer. Men dom har ändå oddsen emot sig då dom ju faktiskt inte är anpassade för livet i det vilda. Dom är avlade för vad det nu är för syfte människorna har tagit fram dessa djur och har därmed en stor nackdel gentemot dom vilda djuren som är perfekt anpassade till naturen och dom förutsättningar dom lever under. Att släppa ut ett djur är i mina ögon det grymmaste man kan göra. Det är som att slänga ut ett barn från storstan i skogen och säga åt det att det härmed får klara sig skälv. Det är så nonchalant, en människa som gör så är antagligen både lat och obildad. Eller så är den för feg för att faktiskt göra skitgörat själv och befria dessa djur från sina plågor. Det finns ingen ursäkt i världen som berättigar någon att utsätta djur för detta. Det är inte att befria djuren, det är att ta dom från ett helvete till ett annat.

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Alexej
2013-05-05, 11:48
#92

Tamkaniner kan överleva om de släpps fria, vilket hänt i Stockholm, fast efter bara två-tre generationer ser de ut som vildkaniner. Ovanliga färgvarianter elimineras snabbt av det naturliga urvalet.

Tamråttor är i det långa loppet dödsdömda i det fria.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/utslappta-tamrattor-kortlivad-plaga

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Persifone
2013-05-05, 11:49
#93

#91 "Det är som att slänga ut ett barn från storstan i skogen" Nu är det du som förmänskligar.

Varför fryser inte minkarna ihjäl på själva farmarna tror du? Inte direkt som att de är inomhus. Här kan du läsa lite om farmerna och hur minkarna har det.

Den vilda populationen minkar som finns i Sverige kommer från farmar i början av 1920-talet, då ett antal minkar rymde från farmen och etablerade sig i naturen. Varför tror du att de rymde?

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Lamina
2013-05-05, 23:55
#94

Jag ser nu vad detta forumet har utvecklats till. Det är inget för mig, jag tackar för mig och lämnar nu. En fråga bara, tycker ni seriöst "djurskydd" är ett passande namn för detta forum?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Fidelia
2013-05-07, 16:22
#95

#93 Först undrar jag hur det kan vara ok för dig att utnyttja djur och tro att dina kaniner har det så bra jämfört med andra djur som hålls i enlighet med lagen. Antar att du dessutom har dem helt utan vettig anledning. Sällskap kan omöjligt ses som en vettig anledning om man är vegan/vegetarian. Vad gäller minkfarming är jag också emot det. Men är ännu mer emot att de släpps ut i det fria. Vill man prompt ha päls kan man få det från kanin som man ju dessutom äter köttet från.

Sätt alla som tycker att frihet är lycka och värt att dö för, nakna på en ö i medelhavet och låt dem leva fritt och lyckligt, så kan vi andra som utnyttjas genom att slava för varandra instängda på arbetsplatser runt om i landet få leva med det. Så får vi se vilka som är lyckligast och friast om 10år.

Persifone
2013-05-07, 17:01
#96

#95 Så du tänker arbeta dig till lycka och frihet?

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

veggie4every1
2013-05-07, 19:57
#97

#95 Det är skillnad på att adoptera djur som behöver ett hem och att köpa djur från uppfödare eller affär.

Det finns många djur som behöver ett hem och det är inte fel alls av en vegan att hjälpa de djur som redan finns. Det är vårt ansvar att hjälpa dom.

Jag väljer en ö i medelhavet, låter underbart. Men kan man inte ens få ha ett löv på sig? Kanske ett litet löv skulle vara ok ändå…😂

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Alexej
2013-05-07, 21:50
#98

Det blir väldigt fel när folk generaliserar.

Det finns inte köttätare, Djurens Rätt eller tyskar eller vad som helst som homogen grupp. Också inom DBF finns säkert en massa idioter och omogna låtsasdjurälskare lika mycket som det säkert finns bra folk där som verkligen bryr sig om djur.

Jag skulle inte vilja sätta ut en kanin som inte har lärd sig att överleva ute. Det borde finnas alternativ, tex ha kaniner som utekaniner med mat, vatten och skydd året om.

Minkar klarar sig bra ute men kan bli skadliga för andra djur.

Väldigt positivt är antalet minkfarmer sjunker mer och mer, mycket tack DBF´s aktioner. För varken allmänheten eller lagstiftare var det minsta intresserad att verkligen hjälper utsatta minkar till ett bättre liv.

Alla bara klagar hur hemskt minkfarmerna är men ingen gör något. Och under tiden fortsätter vanvården.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Persifone
2013-05-08, 00:13
#99

#97 Ja, en varm ö med en sandstrand hade inta varit fel, vi kan nog göra våra egna kläder av löv!

#98 +1

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Mustangcab]
2013-05-08, 12:23
#100

# 98 Du ska nog inte ropa hej förrän du är över bäcken. I lördagens lokalblaska var en artikel om minkfarmar och att dessa kräver att det startas upp en enhet inom polisen för att utreda brott mot dessa. Det var en delegation från riksdagens justieutskott på studiebesök där, enbart M-politiker kan jag tillägga. Dessutom så är efterfrågan från Kina stor på minkskinn. Vad jag själv tycker? Jag anser inte att vi ska ha någon uppfödning av djur enbart pga päls och jag tycket inte heller att minken ska finnas i Sverige.

http://www.svtplay.se/klipp/922506/hogkonjunktur-for-minkfarmarna

Alexej
2013-05-08, 16:39
#101

Ofattbart att det kan finnas folk som fortfarande vill bära mink eller andra djur.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Fidelia
2013-05-08, 16:46
#102

#96 Ja vettigt folk inser att om ingen slavade för lönen skulle samhället stanna. Vore jag mångmiljonär skulle jag också välja en ö. Men skulle fortfarande betala för utnyttjandet av människor som ger mig det jag behöver. Jag tycker det är ok att utnyttja människor. Det är så världen ser ut.

#97 Var tror du de djuren kommer från. De kommer också från uppfödare och djuraffärer från början.

Jag har djur för min egen skull. De verkar lyckliga och jag vet att de älskar mig lika mycket som jag älskar dem. Skulle jag släppa dem fria, vilket de egentligen redan är. Så går de ingenstans. Katten är fri och hundarna lösa på gården dagligen. Hästarna går på lösdrift och vet att staketet går sönder när hjortarna spränger tråden. Men de går ingenstans. Så jag tror inte frihet är det viktigaste ett djur kan tänkas vilja ha. Varför är då hjortarna här och äter och bor med mina hästar?

Persifone
2013-05-08, 20:44
#103

#102 Tror inte att det är någon idé att vi diskuterar då jag varken tycker människor eller djur är för andra att utnyttja.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

veggie4every1
2013-05-08, 22:08
#104

#102 Nu förstår jag inte hur du tänker. Menar du att vi inte ska ta hand om de djur som finns därför att de från början kommer från uppfödare eller affärer?

Ser du inte skillnaden mellan att adoptera ett djur som behöver ett hem och att stödja en affär eller uppfödare till att sätta fler djur till världen?

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Alenzi
2013-05-10, 16:21
#105

#103 Vem, tror du, har tillverkat de kläder och prylar du äger och köper.. och under vilka förhållanden? Och att ha husdjur är väl i allra högsta grad att utnyttja djuren; domesticerade djur finns ju enbart till för människans skull.


[Mustangcab]
2013-05-10, 20:45
#106

# 105 Och jag som trodde att katten var självdomesticerad. Dvs den sökte sig till människan när vi blev bofasta och började lagra spannmål för då blev det gott om gnagare som de kunde livnära sig på.

Alenzi
2013-05-10, 20:59
#107

#106 :P fine, låt oss klyva hår och missa poängen!
Då kontrar jag med att det är riktigt svårt att hålla katt utan att medverka till en herrans massa död; katter äter kött. Försåvida det inte finns någon kuf som matar enbart med roadkills och självdött? 🤔

EDIT: Äsch, det här kommer kunna fortgå i all oändlighet. Vad jag tänker är att det oändligt vanskligt att inte själv, direkt eller indirekt, vara orsak till att någon utnyttjas, vare sig det handlar om människor eller djur. Jag tycker det är hyckleri att sätta sig på höga hästar och putsa glorian, för alla har vi våra laster och bagage. Och i slutändan gör nog långt de flesta så gott de kan, och precis alla skulle kunna göra det bättre. (Allmän fundering, syftar inte på någon specifik)


[Mustangcab]
2013-05-10, 21:05
#108

# 107 Det har jag aldrig påstått. Läs vad jag skrev. Jag skrev inte att katten fick mat av människan utan att den hittade mat där människan fanns med sina spannmålsmagasin.

Numera så finns de flesta katter i Sverige som tamkatter och får sin föda serverad, ja det vet jag. Det är därför jag har så svårt att förstå varför människor som är vegetarianer eller t.o.m veganer  håller sig med katter.

Alenzi
2013-05-10, 21:09
#109

#108 Det beror kanske på varför man är vegetarian eller vegan, är det av etiska skäl tycker jag också det blir lite galet.


Fidelia
2013-05-13, 14:35
#110

#104 Vad jag menade är att om uppfödaren säljer en kattunge till någon som omplacerar den så har ju inte uppfödaren förlorat något på det. Den som omplacerar katten kanske väljer att skaffa hund istället, som den köper av en uppfödare. Det är inte så att omplaceringar bidrar till mindre uppfödning så länge den som väljer att omplacera skaffar nya djur.

Samtliga mina hundar har varit omplaceringshundar och de flesta katterna också. Själv skulle jag inte skicka dem vidare utan avlivar hellre om jag av någon anledning inte skulle kunna ha dem eller de blir sjuka eftersom jag anser det humanare. Vilket gör att jag kanske skaffar en ny omplacering, som någon köpt från uppfödare. Förstår ni nu? Det går i cirklar.

#108 Precis min tanke. Djuren utnyttjar ju oss också och jag ställer gärna upp 😃

Jag har i dagarna upptrappat plågandet av mina hästar då de måste få mer motion nu om de ska kunna gå på gräset utan att bli sjuka. Så nu tvingar jag dem att dra vagn och bära ryttare i större utsträckning än tidigare. De älskar det och väntar på mig varje dag. De låter sig gärna utnyttjas och jag gör det för deras skull.

DivinA
2013-06-10, 19:12
#111

Jag är så glad att det finns fler som tar djurrätt på allvar här. Ibland är det som att tvingas stå emot all skit i världen, men det känns rätt i hjärtat att faktiskt få ha räddat ett liv. Sen får man väl bli hatad då. Säker på att "judeälskarna" som alla hatade förr sov gott på natten med rent samvete.

redan
2013-06-10, 21:20
#112

#91 Ett väldigt bra inlägg.

veggie4every1
2013-06-10, 21:50
#113

#91 "Djur tänker inte på det viset. Dom reflekterar inte över att dom är fria över att göra vad dom vill. Dom går inte runt och är lyckliga över att några av deras artfränder överlever medan dom svälter, fryser och plågas till döds. Dom vet bara om sig själva, här och nu."

Hur vet du hur djuren tänker? Jag är säker på att det finns oerhört mycket kvar att lära om djurs tankeförmåga.

Vilka djur talar du om? Menar du att alla djurarter förutom homo sapiens har samma oförmåga att tänka mer än bara " om sig själva här och nu"?

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

DivinA
2013-06-10, 21:55
#114

#113 det var inte många år sedan man ansåg att man visste att grisen inte hade några som helst känslor utan att den skrek var bara en primärfunktion för att överleva… Forskningen går framåt och man kan ju bara hoppas att folk förstår att det finns mycket mer att lära och att den sista sanningen förmodligen aldrig kommer att bli sagd angående hur djur tänker/känner/fungerar… Vi vet nästan ingenting om människans hjärna ännu… Känns som mer än ett stenkast till att kunna förstå hur en varelse som inte kan kommunicera på samma sätt som vi kan med varandra fungerar…

veggie4every1
2013-06-10, 22:02
#115

#114 Precis.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

[Emma--]
2013-06-10, 22:12
#116

Såg något program som handlade om det där att ta ett djur från en liten bur och släppa ut i ett större område. Nu minns jag inte vilket djur det gällde dock, men dom kunde inte släppa ut i för stort område på en gång för det blev för stor stress för djuret. Sakta men säkert ökade dom ytan för djuren, men att bara släppa ut dom från sin lilla bur ut i det vilda hade varit grymt. Det vilda kanske inte ens skulle bli en möjlighet.

DivinA
2013-06-10, 22:30
#117

Att släppa ut djur i det fria går inte ut på att vara snäll mot just de djuren vad jag har förstått utan att man räddar hundratusentals efterkommande individer då produktionen går omkull…

redan
2013-06-10, 22:49
#118

Att gilla DBF eller att på något sätt stödja deras verksamhet, gör den personen till en lika stor djurplågare som de "aktiva". (för att dra samma liknelse, till de som tycker att allt kött är "mord")

OCH hur var det nu? ville de "rädda" djuren eller bara sätta käppar i hjulen. Djurplågare eller bara terrorister, eller rent av både och…..???

[Mustangcab]
2013-06-10, 22:53
#119

# 117 Och det är inte lagligt😡

veggie4every1
2013-06-11, 01:00
#120

Jag håller med #51 i det här. Det är kontraproduktivt.

Jag tycker dock inte att man ska kalla djurrättsaktivister för djurplågare. De riktiga djurplågarna är de som äger minkfarmarna, de som köper och bär pälsen och de som är positiva till verksamheten.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

redan
2013-06-11, 09:27
#121

Klart djur ska få ha det bra i fångenskap, och inte utsättas för lidande.

När aktivister bröt sig in i stallar på nätterna och filmade, annvände man sig av begreppet "brott mot djurskyddslagen" dvs brott mot lagen.

I sverige är det förbjudet att släppa ut djur pga att det strider mot lagen, kanske tom samma lag "brott mot djurskyddslagen".

Så vill man kalla de som inte sköter sinna djur optimalt på nätterna för djurplågare. Så ska man nog kalla personer som släpper ut djur, för djurplågare.

Vill en organisation gå ut och säga att man inte bryr sig om djuren som far illa när man släpper ut eller "omplacerar", utan tycker att det är OK att plåga dessa för att helga målen. så skulle man kanske kunna tycka att de är större djurplågare än många andra som fälls för djurplågeri, i Sverige idag. Det är utstuderat djurplågeri på hög nivå och går inte att försvara, och bör inte på något sätt stödjas. 

Vill man verkligen ändra lagen, så får man göra som alla andra och gå den långa vägen UTAN utstuderat djurplågeri och terrorism.

DivinA
2013-06-11, 13:28
#122

Terrorism och djurplågeri är lite väl att ta i! Jag stödjer inte heller utsläppandet av minkar i naturen, däremot stödjer jag helhjärtat själva aktionen. Att släppa och TA HAND om djur som far illa. Att det är olagligt spelar mindre roll då lagen i sig inte omfattar ett värnande om djurens rätt till ett värdigt liv. Lagen behöver korrigeras fortare än vad den gör. Det går framåt hela tiden lagmässigt också, för djurrättsorganisationerna lobbar även där… Det är en aktion på många plan! Men när lagen inte förändras tillräckligt fort för att rädda de individer som lider idag så tycker jag att de ska få hjälp oavsett vad som är politiskt korrekt. Ibland måste etiken vinna. Det ska i min värld vara väldigt specifika fall och djuret man räddar ska också tas omhand på bästa sätt, på ett mycket bättre sätt än vad den blivit behandlad hos den man räddar den ifrån.

vallhund
2013-06-11, 15:18
#123

#122 Djurplågeri går hand i hand med terrorism om man med sina handlingar försöker uppnå ändring av lagstiftningen genom att utsätta djur för lidande.

Om minkarna tagits om hand på rätt sett skulle de inte krylla av dem i naturen.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

[Mustangcab]
2013-06-11, 22:23
#124

"Att det är olagligt spelar mindre roll då lagen i sig inte omfattar ett värnande om djurens rätt till ett värdigt liv."

Så alla lagar som jag inte tycker passa mig kan jag alltså bara strunta i?

Jag anser inte att vi ska ha minknäring i Sverige inte heller att folk ska få minkar som tamdjur då de kan komma lös och förvildas och de hör inte hemma i den svenska faunan.

Persifone
2013-06-11, 22:28
#125

#123 Anledningen till att det kryllar av vilda minkar i Sverige är för att de importerades hit av pälsfarmarna.

#124 Du kan strunta i lagar som inte passar dig om du tar konsekvenserna/ inte blir påkommen. Inte som att något är omöjligt bara för att det finns en lag.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Mustangcab]
2013-06-11, 22:34
#126

# 125 Så talar en sann anarkist. Jag anser att land ska med lag byggas.

Jag undrar vad alla ni som tycker det är OK att släppa ut minkar och störa folks försök att försörja sig skulle tycka om ni blev utsatta för detta själva? Även om det inte är minkar ni försörjer er på.

Gå den demokratiska vägen.

DivinA
2013-06-12, 01:25
#127

Tror inte det finns någon här som tycker att det är ok att släppa ut minkar i _naturen…_

vallhund
2013-06-12, 01:48
#128

#125 Påstår du att utsläppta minkar av djuraktivister fått ett bra liv?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

DivinA
2013-06-12, 01:51
#129

#128 hur fick du inlägget till det??? :O

Persifone
2013-06-12, 01:58
#130

#128 Jag vet inte vart i mitt inlägg jag skrev det? Jag skrev att enda anledningen till att det finns vilda minkar i Sverige är för att några rymde i samband med att farmarna tog hit dem.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

vallhund
2013-06-12, 02:20
#131

Mina inlägg var svar/fråga på #122 påstående att det är OK att släppa ut minkar om man ger dem ett bra liv.

#130 så du menar att inga förvildade minkar i våran natur kommer från  "befriade" minkar?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Persifone
2013-06-12, 02:25
#132

#131 Det påstod jag inte heller. Jag skrev att om det inte var för farmarna så hade vi inte haft vilda minkar i Sverige överhuvudtaget. 

Förstod inte att det var till inlägg #122 då du bara angav mitt inläggsnummer.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

redan
2013-06-12, 07:19
#133

så det var inte OK att ta hit dem, men helt OK att släppa ut dem här???

Finns det fler främmande arter som DBF tycker att dom borde införa i den svenska faunan?

vallhund
2013-06-12, 13:56
#134

#132

Det är lätt att missförstå varandra när man kommunicerar via skrift.      Jag är övertygad att vi delar åsikter i frågan om  farmade minkar/rävar etc för päls, oavsett var det sker i välden. Utveckling tar tid, men det sker, tror inget land längre tillåter produktion av persianpäls.

Djurpäls är inget som behövs i vårat moderna samhälle, annat än för de arktiska befolkningsgrupper som lever som sina anfäder.

Vi har alla ett ansvar, t ex att inte köpa produkter som innehåller päls/läder från oidentifierade djurslag.

Gör vi våra hundar till kannibaler när vi ger dem pressade tuggben som producerats i Sydostasien?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Persifone
2013-06-12, 14:52
#135

#133 "Finns det fler främmande arter som DBF tycker att dom borde införa i den svenska faunan?"

Det är ju det jag skrivit i flera inlägg, det var INTE DBF som införde minken till Sverige utan farmarna. Några djur rymde när de togs hit och nu har vi en etablerad minkstam i Stockholm bland annat.

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

veggie4every1
2013-06-12, 17:49
#136

Den här länken är väldigt bra tycker jag när det gäller MDA. Skulle vara roligt att höra lite åsikter när ni läst den…

http://uvearchives.wordpress.com/2009/09/17/on-militant-direct-action/

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

[Mustangcab]
2013-06-12, 21:10
#137

Finns det så många minkuppfödare i Stockholsmtrakten? I Blekinge på Listerlandet finns drygt 1/3 av Sverige minkfarmare men inte så många vildminkar.🤔

redan
2013-06-12, 21:12
#138

#135

"Djurrättsmilisen släpper ut minkar

Pressmeddelande: Natten till den 27 april åkte vi ut till en pälsfarm i Svenljunga för att befria alla minkar och orsaka så stor ekonomisk skada som möjligt. Farmen var belägen sex kilometer utanför Svenljunga, och bestod av ett tiotal skjul. Bortsett från taggtråd och bevakning hade de en stor rottweiler som gick lös på området. Efter flera nätters spaning hade vi dock lärt känna hunden (som vi döpt till Buster), och att leda in honom i hundgården var därför en enkel match. Därefter började vi att klippa upp staketet runt området för att ge minkarna flera vägar bort från en säker död på farmen."

Rymde….???

redan
2013-06-12, 21:15
#139

"9000 minkar har på kort tid släppts ut från pälsfarmer i Borås trakten.

-Det får vi väl ta, säger Emilie om mordhoten, De kommer att förstöra i omgivningen och gå en plågsam svältdöd till mötes menar hon.

DBF tar avstånd från senaste tidens minkaktioner även om Emilie från källor inom de egna leden har sina misstankar om vilka de kan vara.
-Troligtvis är det unga människor som vill väl men som saknar kunskaper om minkar. De har fått ett barnsligt utbrott när de sett de instängda minkarna och släppt ut alla minkarna.

I de aktioner som DBF utfört har bara ett 20-tal minkar släppts ut och då på minkvänliga platser säger Emilie. Gärna nära ett vattendrag.

En bra idé är att förstöra minkarnas päls genom "sabotagemålning" säger Emilie."

Persifone
2013-06-13, 03:16
#141

#138 läs inlägg #80

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

[Mustangcab]
2013-06-13, 13:09
#142

# 141 Det var då märkligt att det just är Stockholms skärgård. När jag googlar så finner jag inte en enda minkfarm där eller i närheten? Däremot så finner jag 1/3 av dem här i Blekinge.

Det kan inte möjligtvis vara storstadbor som släppt ut minkar och som tagit dem med sig upp till Stockholm?

http://www.sveketmotminkarna.se/p%C3%A4lsfarmerna

Persifone
2013-06-13, 14:36
#143

#142 Detta var på 1920-talet…

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

DivinA
2013-06-13, 15:10
#144

Hahaha xD Men oavsett vad vissa medlemmar har gjort eller inte förr så har det väl ingen betydelse. Eller står det i DBFs agenda "vi ska släppa ut minkar i naturen".. Misstänker snarare: "vi befriar djur som far illa och tar hand om dem på bästa sätt"

landsbygdsbo
2016-12-20, 09:35
#145

De helidioter som bryter sig in på minkfarmer och sedan släpper ut minkarna måste vara totalt intelligensbefriade. För det lidande och den död deras beteende skapar är ju extrem.

Av hundra lössläpta minkar dör mer än hälfen av svält, andra predatorer, sjukdomar o bilar den första månaden. De överlevande dammsuger närområdet på allt vad småvilt heter och sprider sig sedan sakta bort från området.

Att minken som art klarar sig bra i Sverige kan man se på hur mycket sjöfågel, flodkräftor som faller offer för dem. Signalkräftan är bättre anpassad och klarar sig bättre.

Genom att slå ut minkfarmerna i Sverige flyttar verksamheten helt enkelt utomlands, Baltikum till exempel. Och dit når inte de kommunala djurskyddsinspektörerna…..

Upp till toppen