Etiketthund-och-katt
Läst 15347 ggr
Lena
2013-10-06, 20:59

Djurskydd i praktiken - Döden Som Lösning

Jordbruksverkets syn

"Djurskyddslagen är skriven för att verka förebyggande och gäller på individnivå, vilket betyder att varje djurs välfärd är viktig. Detta betyder dock inte att det i varje situation är bäst för ett djur att få leva vidare, utan det måste bedömas i varje enskilt fall, där det förstås finns flera faktorer att ta hänsyn till. Ibland är avlivning det bästa alternativet för att undvika att djur ska lida. Det är alltid ett svårt beslut, men det får inte hindra oss från att se till djurens bästa" Helena Kättström, Jordbruksverket.                                                                                                                                  

Praktisk tillämpning i verkligheten

I praktiken är det dock så gott som alltid avlivning som gäller för omhändertagna huskatter. När det handlar om hemlösa katter ska det mycket till för att en sådan katt ska bedömas som omplaceringsbar. De katter som bedöms omplaceringsbara får 14 dagar på sig att hitta nytt hem. Annars avlivas även dessa. Hur det går med omplaceringen beror på vilken syn djurhemmet har som fått avtal att stalla upp katterna. Vissa av dessa har bara ekonomiska intressen i sitt uppdrag och har inte djuret en dag längre än vad de får betalt för. De lägger inte heller särskilt mycket tid på att finna ett hem åt katterna. Att fånga in, stalla upp och avliva katter har blivit en inkomstkälla. Pengar som tas från våra skattemedel. 

Beslutsordningen

Det är Länsstyrelsen som beslutar att katter ska omhändertas. Länsstyrelsen ger sedan uppdraget vidare till Polisen för verkställandet. Polisen har i sin tur har avtal med olika externa aktörer för den uppgiften. Det kan vara skyttar, uppstallningshem (oftast djurpensionat) och deras veterinärer. Länsstyrelsen har inget inflytande över vilken veterinär som anlitas, inte heller över vilka uppstallningshem. Det räknas som fullgott att det är en allmänpraktiserande veterinär. Även om det är Länsstyrelsernas veterinärer som fattar beslutet om avlivningen har dessa aldrig sett katten ifråga. De gör bedömningen på det skriftliga underlag som den veterinär gjort som uppstallningshemmet anlitat.  Dessa underlag är inte särskilt ingående utan består av ett antal kryssfrågor med några kortfattade öppna formuleringar. En katt kan t.ex avlivas för att den bedöms ha ett "vilt sinnelag".  

Länsstyrelsen i Västra Götalands rutin

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har en rutin som de arbetar efter när de får in en anmälan om hemlösa katter. Se följande pdf-dokument!

Det är inga omfattande utredningar som ligger bakom bedömningen om en katt anses förvildad eller tam. Om Länsstyrelsen i Västra Götaland  får in en anmälan om hemlösa katter samordnas tillsynen med andra resor, man åker i regel aldrig ut "bara" för katten/katternas skull. När inspektörerna kommer till platsen ägnar de max en halvtimme åt att leta efter katten/katterna. Hittar de inga katter sätter då upp lappar och uppmanar eventuell ägare att höra av sig. Efter 7 dagar omhändertas sedan katterna.  

För att katterna ska bedömas som omplaceringsbara ska de visa sig tama inför främmande personer och får max 7 dagar på sig att visa detta. Flyr katten utan att komma tillbaka och kontrollera sin situation och äta det foder en främmande person har hällt upp anses katten förvildad och icke omplaceringsbar. Om katten inte visar några tecken på att bli tamare eller söka kontakt (med dessa främmande personer inom 7-8 dagar då lapparna hänger ute) ska katten inte fångas in och tvingas leva inomhus, den ska istället avlivas.  (katten fångas in men avlivas istället). 

Om Länsstyrelsen sedan bedömer att katten kan sättas på djurhem (ofta affärsdrivande djurpensionat)  kan den omplaceras om den visar framsteg enligt Länsstyrelsens kriterier*. Detta ska dock ske inom 14 dagar. Lyckas man inte omplacera katten inom dessa 14 dagar ska den istället avlivas (alltså även fast den visar sig vara omplaceringsbar). 

*Kriterier för att klassas om omplaceringsbar: 

Katten ska inom 7 dagar visa tecken på att vara så pass socialiserad mot människor (främmande människor i en främmande miljö) att den stryker sig mot en låtsas hand och inte visar stress symtom som flykt eller apati.  

Katten ska under de första 7 dagarna göra klara framsteg och det ska gå att utföra en godtagbar tillsyn av den. (Kroppsvisitation och kontroll av öron). 

Samtidigt står det skrivet i dessa rutiner att katten efter infångandet ska ges möjlighet att landa innan den tas till veterinär för undersökning. (när får katten den tiden?) 

Det vill således mycket till för att en av på Länsstyrelsens beslut omhändertagen katt ska överleva hanteringen. Även om katten efter konstens alla regler till slut bedöms omplaceringsbar blir den oftast avlivad i alla fall, då den bara ges 14 dagar att bli omplacerad på. 

Misstolkad forskning

Så här svarar Länsstyresen i Västra Götaland på frågan varför man valt att avliva ett större antal katter som fångats in i Vargön trots att det fanns väntande hem till dem: "Länsstyrelsen arbetar för djurs rätt till ett bra liv, och inte för liv till varje pris. Länsstyrelsen menar att det är djurplågeri att hålla skygga katter under långa perioder för att de ska bli tama. Det finns forskning som visar att katter som inte är socialiserade med människor lider svårt av stress om de placeras på katthem eller liknande, och att de därför inte bör placeras där alls. Även lagstiftningen är tydlig med att katter som levt utomhus och är förvildade inte bör tvingas att leva inomhus".

Forskningen som Länsstyrelsen säger att de lutar sig mot är en studie från 1999 av de amerikanska forskarna Kessler och Turner. (Socialization and Stress in Cats (Felis Silvestris Catus) Housed Singly and Groups in Animal Shelters; Kessler. M.R & Turner, D.C,; Animal Welfare, vol. 8, no 1, Feb 1999). Handläggaren som ger oss uppgiften svarar följande när vi ifrågasätter att det endast är en studie som dessutom är 14 år gamal: "En artikel är dock mycket bättre än ingen. Att en artikel är gammal, är inte heller samma sak som att resultaten inte är giltiga". 

Vi tar senare kontakt med båda forskarna utifrån hur Svenska myndigheter tolkar deras studie. Varken Kessler eller Turner har i sin forskning kommit fram till att skygga/förvildade katter nödvändigtvis bör avlivas. Det handlar istället om att anpassa miljön på katthemmen, använda jourhem och TNR samt att bemöta katterna på lämpligt sätt. Finns det bara människor som är beredda att ge katterna den tid och det bemötande de behöver finns inga skäl att avliva dem. Detsamma säger även forskaren Kathryn Dybdall som vi också varit i kontakt med. Dybdall menar att det dessutom är svårt att klassificera katter på kort tid som tama, skygga eller förvildade. Hon hänvisar till Dr. Margaret Slater som är ledande inom området hemlösa katter och som forskar på just detta område. 

Syftet med Kesslers och Turners forskning var att undersöka hur olika målgrupper katter reagerade på olika katthemsmiljöer. Detta för att kunna utforma katthemmen på bästa sätt. Forskningen hade inte som ingång att avgöra om katter skulle låtas leva eller dö. 

Den krassa verkligheten

I fallet med katterna i Vargön svarade Länsstyrelsen följande på vår fråga vad som skulle hända med katterna: "Det kommer att göras bedömningar av kattkunniga personer på hur skygg eller tam varje katt är, både direkt ute på plats och hos veterinären. De katter som hos veterinären bedöms för sjuka och/eller vilda, kommer att avlivas direkt. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte för skygga, kommer att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs". 

Ytterligare svar från Länsstyrelsen angående Vargöns katter: "Jag tycker att katterna i detta ärende ges en rimlig chans. Min uppfattning är att polisen anlitar personer som är duktiga och kunniga inom detta område, och som är inriktade på att göra en bra bedömning för katternas bästa. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte direkt kan bedömas som hemlösa, kommer (även om de är mycket rädda) att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs".

Det visade sig vid efterforskning att det var ett hundpensionat som fått uppdraget att å´ Polisens vägnar fånga in, stalla upp och bedöma dessa katter. Veterinären som anlitades av pensionatet var mer inriktad på hundar och har inte någon specialkompetens på katt. I hundpensionatets anteckningar, som vi fått ta del av, framkommer att bemötandet katterna fick var tämligen bristfälligt. Personalen hade trängt sig på katterna som satt och tryckte på en cementhylla. De hade dragit ut en katt i nackskinnet som var rädd. Även katter som hade gått att kamma och borsta hade senare avlivats. Länsstyrelsen trodde det var 10 hemlösa katter på platsen. I själva verket var det 21 som omhändertogs varav endast 2 överlevde. 3 katter har tagits omhand av privatpersoner vid sidan om och några lyckades inte hundpensionatet att fånga in.

En karusell av förlorare 

Är det inte märkligt att ett hundpensionat med sin veterinär går i land med det världens mest framstående forskare inom området hemlösa katter inte lyckas med - att inom loppet av några få dagar klassificera och bedöma katter utifrån hur skygga de är? Detta i en främmande miljö och bland helt främmande människor och hundar. Hur kan någon på allvar mena att vi ser till djurens bästa när det går till på det här sättet i verkligheten? Dem enda som det är bra för är väl uppstallningshemmen och aktörerna som tjänar pengar på karusellen runt de hemlösa katterna. Alla vi andra är förlorare eftersom kalaset betalas via vår skattsedel. De som förlorar allra mest är katterna som får betala med sina liv.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-10-06, 21:51
#1

Ja, jag anser att ordet "djurskydd" är ett ord, som defnitivt inte finns i praktiken.

Så otroligt få katter överlever länsstyrelsernas "omhändertaganden".

Media skriver att de räddats. Till avlivning.

Likaså sker med hundar, som är gamla, dvs passerat valp- och unghundstadiet eller råkat ha tandsten, för långa klor eller på annat sätt anses svåra att omplacera från sin tidigare matte/husse, som tycks vara de enda som vill ha dem.

Samma öde med hästar.

Allt, som kan indriva pengar är intressant för myndigheterna. Även om djuren omplaceras till krematoriet har de ju tillbringat viss tid i halmboxar på djurpensionatet dessförinnan med kraftiga fakturor till tidigare djurägare i utbyte mot deras ofta mycket älskade djur, trots ålder.

Och bevisen att dessa djur inte hade de påstådda bristerna gick upp i rök tillsammans med djuren.

So much for Swedish animal care!

Lena
2013-10-07, 19:20
#2

Ja det finns en del kvar att önska innan djurskydd gör skäl för namnet i det här landet.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-10-09, 03:22
#3

Enastående välskriven och viktig artikel. I sak djupt sorglig.

Det är så här djurskyddet för katter fungerar, i praktiken. 

Önskar att flera läser, varje rad, inklusive pdf-dokumentet, länsstyrelsens i Västra Götaland officiellt rekommenderade hanteringsrutiner för katter. Här med exempel från levande livet, den dödliga praktiken … för Vargönkatterna. Och för varje katt som hamnar under samma eller liknande myndighetsrutiner.

Det är kriminellt okunnigt förfarande från s k djurskyddsmyndigheters och deras hantlangares sida. Hur är det möjligt att det kan få fortgå? För det gör det. Hela tiden.

Önskar att flera läser. Och begrundar. Och reagerar. Det räcker inte med att skriva under namn/protestlistan enbart [Ta ställning. Till Namninsamlingen!]

Vad kan vi göra? Mera!?

Lena
2013-12-29, 13:35
#4

Puttar upp den här otrevliga men viktiga läsningen.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
kulanturbo
2014-01-17, 18:42
#5

Det är skrämmande!

elineur
2014-07-14, 11:11
#6

Tycker  att svenskt djurhållning och djurskyddslagen sa tolkas på samma sätt oavsett vart i landet det finns hemlösa katter ( förvildade katter).

Lina Strindlund
2014-07-28, 20:05
#7

Men en sak förstår jag inte , varför får hundpensionat och liknande BETALT för att hålla djur (katter) de inte klarar av eller har kunskap om, medan alla djurhem jobbar gratis/för skänkta pengar med att faktiskt HJÄLPA DJUREN (ffa KATTER)?! Varför låter de inte ett fint djurhem med ambitioner och kunskap om katter, ta hand om katterna, det blir ju faktiskt gratis för staten… *ven omstaten borde betala ut lön till dessa idéella eldsjälar! (det skrevs om detta i djurskyddet för ett tag sen…)

Medarbetare på Rexkanin iFokus och Omplacering iFokus. Mina största intressen är Hälsosam livsstil, Djurens välfärd och Kristen tro.
[
2014-08-13, 11:10
#8

Om folk kunde ge fan i att ha okastrerade utekatter så skulle problemet minska väldigt snabbt. I länder där folk har okastrerade utehundar har de samma problem med hundar som vi har med katter. I Sverige har vi i princip inga problem med förvildade hundar,  gatuhundar och övergivna valpkullar. Började vi ta hand om våra katter som vi tar hand om våra hundar skulle katterna vinna enormt på det. 

Jag har själv hittat övergivna kattungar och hjälpt dem att bli omhändertagna och senare utplacerade i forever-homes. Så det är inte så att jag är fientligt inställd till katter eller kattägare.

Lena
2014-08-17, 17:26
#9

#7 Nej det är en bra fråga du ställer där! Vi driver ju en namninsamling mot detta förfarande nu där vi vill får till en ändring över hur pengar används. 

#8 Visst är det så. Om folk kastrerade så skulle problemen minska radikalt.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
jossan84
2014-08-24, 14:53
#10

"Att fånga in, stalla upp och avliva katter har blivit en inkomstkälla. Pengar som tas från våra skattemedel."

På vilket sätt är det en inkomstkälla? Och för vem? Det läggs stora summor av våra skattepengar på djurskydd, det är ingen som blir rik på det. Eller vad menas?

"Det är inga omfattande utredningar som ligger bakom bedömningen om en katt anses förvildad eller tam. Om Länsstyrelsen i Västra Götaland  får in en anmälan om hemlösa katter samordnas tillsynen med andra resor, man åker i regel aldrig ut "bara" för katten/katternas skull. När inspektörerna kommer till platsen ägnar de max en halvtimme åt att leta efter katten/katterna. Hittar de inga katter sätter då upp lappar och uppmanar eventuell ägare att höra av sig. Efter 7 dagar omhändertas sedan katterna."

Detta är en kostnadsfråga. Jag tror att det är bättre att lägga sitt krut på att försöka få staten att avsätta mer pengar på djurskydd än att skylla på de som verkställer djurskyddet. Det kostar pengar för staten att leta vilda och samtidigt kan andra djur fara illa för att handläggarna inte hinner med alla kontroller. Det finns ju hundra tusentals hemlösa katter i vårt land. Vi skulle behöva använda hela stadskassan (eller i fall en bra mkt större del än idag) om vi ska leta reda på och göra en omfattande utredning på varje katt.

Vill också påpeka att katthem bestämmer själva över de katter de har. Hur många chanser de ska få osv. De får inga pengar av staten utan går endast på donationer. Detta är på gott och ont då många katter tvingas leva under förhållanden de lider av psykiskt för att människorna bestämt att de ska leva så istället för att få somna in.

Anser att det bästa är att gå en annan väg och se till att katter inte blir förvildade från början, att lägga resurserna på det istället för att försöka tämja de tusentals katter som redan är vilda. Jag är av den åsikten att det faktiskt kan vara ett bättre alternativ för katterna att få somna in stället för att tvingas leva ett plågsamt liv. Och då istället hjälpa dem som är hemlösa men inte helt vilda.

Man måste tänka att det alltid finns begränsade resurser. Annars blir det som med politiken där partierna hela tiden skyltar med vad de ska lägga mer pengar på och målar upp en bild där alla är glada, men de säger aldrig vilka de ska ta pengar ifrån.

Jag är personligen engagerad i djurskydd och drar mitt strå till stacken genom att utbilda mig och sträcka mig dit upp till de som håller i tömmarna. Kanske man verkligen kan göra något själv i framtiden istället för att kommentera alla som gör fel ;)

[
2014-08-25, 09:28
#11

Djurambulansen i Skåne https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=djurambulansen%20h%C3%B6gan%C3%A4s

tjänar bra med pengar på djurskydd och deras verksamhet har i viss utsträckning kritiserats. Men det är en verksamhet som i många stycken behövs. Att folk skulle göra detta arbete gratis och ideellt är orealistiskt. En massa kattsamlande tanter och farbröder är ingen lösning på problemet, den typen av djursamlande leder ofta till helt vidriga omständigheter för djuren som "tas omhand".

Kadoor
2014-08-25, 21:34
#12

Jag tycker det är så otroligt fel att avliva ett djur för att man inte orkar lägga ner tillräckligt med tid på katterna. Alla är individer och jag tycker inte att man ska ta för givet att alla katter måste/ska vara likadana i psyket osv, för det är de inte. Däremot om en katt lider av olika orsaker, till exempel om den är sjuk eller om den inte mår bra psykiskt så är det snällast mot katten. Mår den inte helt bra ska man inte plåga den ännu mer genom att tvinga den till saker. Jag tycker dock att man ska möta alla katter precis som de är, att ta det ett steg i taget och faktiskt hjälpa katten. Man kanske kan ha folk som tar hand om katten tillfälligt för att sedan omplacera den när den är redo? Om man faktiskt börjar lägga ner lite tid och omtanke tror jag att katterna kommer må mycket bättre, än om man tvingar den till saker och knappt ger den en chans. Det är så vidrigt det bara kan bli!
Sedan tycker jag att man ska till botten med problemet, problemet ligger ju inte i att man letar förvildade katter etc och sedan avlivar dem. Utan grejen är ju att folk skaffar fler katter än de faktiskt klarar av eller faktiskt vill ha. Man borde tänka mer på det också, för om man ändå inte försöker lösa det problemet kommer det ändå bli fler katter hela tiden som behöver hjälp, eftersom att folk ändå skiter i att sin katt borde bli kastrerad..

\- Bring Me the Horizon, Guns N Roses & AD/DC är bäst -
jossan84
2014-08-26, 00:30
#13

#11 Ja, fast det ät väl inte de som fångar in och avlivar katter?

#12 Det handlar inte om ork utan det handlar som att det inte finns pengar att hålla och hitta kärleksfulla hem till Sveriges hundra tusentals hemlösa katter. Jag håller med om att man inte ska avliva friska katter i onödan, men det finns de som mår psykiskt dåligt av att hållas inomhus och nära människor och i de fallen tycker jag att det är ett alternativ att låta dem somna och istället ge chansen åt hemlösa katter som kan trivas med människor.

Det finns väldigt många naiva människor där ute som säger att "jag tycker faktiskt att man ska ge katterna en chans istället för att avliva dem bara för att de är skygga". Det är ingen av dem som tar dessa beslut som vill att katter ska dö. Veterinärer och de som jobbar med djurskydd på länsstyrelsen är människor som älskar djur, men som har insett att för att man ibland måste ta ett steg tillbaka för att kunna komma framåt. Sitter du med 100 hemlösa katter på ditt bord så är det inte bara att ge dem ett hem. Det krävs pengar. Många katter får en chans,  men de som är ohanterliga kommer att få somna in. För att kunna ge så många hemlösa katter som möjligt ett hem, så gäller de att ge de som har bäst förutsättningar en chans. Hur mycket det personen som tar beslutet att avliva än älskar djur så måste den ta beslutet. Det finns helt enkelt inte plats för alla. Jag har själv jobbat på katthem och där prioriterades kattungar, men många katter där ute fick vänta i det vilda. Detta samtidigt som det fanns *problemkatter* som suttit där i flera år och tagit plats.

Och vi förstår nog alla att om man lämnar de hemlösa katterna i det vilda, så kommer de att dö eller bli fler…. 

Ni får helt enkelt rösta på någon av partierna som vill avsätt mer resurser åt djurskyddet ;)

Kort och gott; döden är en lösning för att undvika onödigt lidande och för att kunna hjälpa så många som möjligt på de resurser som finns. Och det är ingen som blir rik av att avliva katter.

Lina Strindlund
2014-08-26, 23:33
#14

http://djurskydd.ifokus.se/articles/5251b30cce12c45085002286-djurskydd-i-praktiken-doden-som-losning#13 

Vilka partier skulle du föreslå? Jag tnäker rösta på Vänsterpartiet, av just den anledningen att de står mest på djurens sida av alla partier, utom Djurens Parti, men DP är såpass nya att jag inte tror de kommer in i riksdagen…dock hoppas man ju. :) Men tror jag röstar taktiskt så då blir det (V). :)

Medarbetare på Rexkanin iFokus och Omplacering iFokus. Mina största intressen är Hälsosam livsstil, Djurens välfärd och Kristen tro.
Lena
2014-08-27, 17:02
#15

Jossan du frågar följande:  Citat av det jag skrivit: "Att fånga in, stalla upp och avliva katter har blivit en inkomstkälla. Pengar som tas från våra skattemedel."

Som du ifrågasätter: "På vilket sätt är det en inkomstkälla? Och för vem? Det läggs stora summor av våra skattepengar på djurskydd, det är ingen som blir rik på det. Eller vad menas?"

Om du läser på om namninsamlingen så kommer du att se att det är olika typer av företag som har avtal med polisen som får uppdraget att omhänderta katterna. Länsstyrelsen fattar beslut om ohändertagandet - oftast utan att ha sett katterna ifråga. Sedan ger de polisen i uppdrag att verkställa det. Något som polisen i regel inte har tid med och därför anlitar ett företag som de har avtal med. Det brukar vara djurpensionat, djurambulansen, skyttar, veterinärer och liknande.  Dessa får betalt för precis allt de gör. Timersättning för att fånga in katterna, reseersättning, uppstallningskostnader per katt och dygn och betalt för själva avlivningen.  

Självklart måste vi arbeta mera förebyggande än vad som sker idag. Det är det viktigast av allt. Dessutom är det alltid billigare att arbeta förebyggande än att få ordning på problemen när de väl inträffat. Här handlar det om att få gemene man att ta sitt ansvar och kastrera sin katter etc. De pengar som nu går till polisens avtalspartner skulle kunna räcka mycket längre och till mycket mera om de gick till samarbete med ideella sektorn (katthemsföreningar och liknande). Det är där kunskapen finns eftersom det är katthemmen som till 99,99% jobbar med de hemlösa katterna. När det är kastreringskampanjer så är det nästan alltid ideella verksamheter som finansierar dessa. 

Så slopa ditt prat om att det inte finns pengar för det gör det. Dina och mina skattepengar som idag går till fel saker.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2014-08-27, 17:06
#16

#14 När det gäller namninsamlingen har vi kontaktat alla partier både dem i regeringen och i riksdagen. Det parti som varit med intresserad är Miljöpartiet. De har även delgett sitt program för djurskyddsfrågor där man bla. anser att TNR(M) är en framkomlig väg när det gäller förvildade katter.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2014-08-27, 17:13
#17

#11 Det arbete som djurambulansen i Skåne utför tjänar de rätt bra på. Det är därför de utför det. Det är inte många katter som överlever heller sak du veta. Det djurambulansen utför skulle mycket väl ideella sektorn kunna utföra och med fler överlevande katter. När det gäller omhändertagna katter så är de flesta hemlösa. Katthemmen i landet har stor erfarenhet av båda typerna av kattärenden. 

Sedan får du nog ta och utveckla lite vad du menar med denna formulering: "En massa kattsamlande tanter och farbröder är ingen lösning på problemet, den typen av djursamlande leder ofta till helt vidriga omständigheter för djuren som "tas omhand".  Är det din beskrivning av katthemmen eller vad menar du egentligen?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2014-08-27, 17:27
#18

#12 Problemet handlar om att folk inte kastrerar sina huskatter. Om alla gjorde det så kulle vi ha löst problemen inom några år.  Men tyvärr så slarvar allt för många med den biten. Man råkar glömma kastrera i tid. Det blir hoppsan hejsan kullar hej vilt.  Eller också får man för sig att man absolut måste ta en kull på sin katt eftersom den är så ovanligt fin och kattungar ju är så söta. Tyvärr är många av dessa kattägare omöjliga att prata med. De anser att det är deras ensak hur de gör. Att de sedan bidrar till att förvärra Sveriges största djurskyddsproblem det vill de inte kännas vid. 

Att döda hemlösa katter löser dock inte problemet. Om så vore fallet skulle vi inte ha de problem vi har idag. Det bidrar istället till att kattens låga status vidmakthålls. Om till och med våra djurskyddsmyndigheter anser att katten inte är värd mera än att den kan dödas - hur ska det då blir någon förbättring?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2014-08-27, 23:39
#19

#18

Med kattsamlande tanter och farbröder menar jag just kattsamlande tanter och farbröder. De menar nog väl, men de tar sig an för många katter. Min farmor var en sådan kattkärring. Hon hade tillslut över 30 katter. När hon dog fick de bryta upp golven och gjuta om dem för allting var genomdränkt av kattkiss hemma hos henne. (Detta var på 1980-talet). 

Det finns massor av privatpersoner som saknar kunskap och praktisk förmåga och inte minst ekonomi för att ta sig an mängder med katter, men de gör det ändå.

jossan84
2014-08-28, 10:17
#20

#15
Djurambulansen i Skåne har jag hört fått mkt kritik för att de drar in så mkt pengar så de är väl en del för sig, men annars behöver ju dessa skyttar, veterinärer osv. som tar och verkställer beslut också ha pengar att leva på så jag tycker inte att det är fel att de får lön för sitt arbete, men de blir ju inte rika på det. Det är nått som behövs göras och ingen (eller få) gör det gratis förstås

Jag kommer att rösta på MP :)
http://www.mp.se/politik/djur

Katthemsmatten
2014-08-28, 11:01
#21

#19 Den typen av 'samlare' är, dessbättre, inte så vanliga. De lider i allmänhet av psykisk sjukdom och borde få vård. OCH vill jag starkt poängtera, de ingår INTE i de verksamheter som ser till att försöka rädda hemlösa katter. För att klara det arbetet krävs såväl ett stabilt psyke som god fysisk kondition. Det du beskriver har alltså inte med katthemsverksamhet eller djurskyddsverksamhet att göra.

Medarbetare Hittekatter iFokus
[
2014-08-28, 14:31
#22

#21

Självklart är det så. Det var bara en situation jag kom att tänka på där döden kanske är ett bättre alternativ för djuren. 

Jag tycker det är beundransvärt att det finns folk som driver katthem, men det är självklart synd att det behövs.  

jag har själv 2 hittekaniner och iom jag läser mycket om kaniner och så, så har jag lagt märke till att det kanske snart behövs kaninhem i Sverige också =(

Lena
2014-08-28, 20:02
#23

#19 Det du talar om är en helt annan kategori kattägare än Katthem och eldsjälar inom hittekattsbranschen. Tyvärr gör många som du, blandar av okunskap, ihop så kallade djursamlare med dem som arbetar med hemlösa katter. Horders som de kallas i USA är en diagnos, en slags mani. Det har inte sin grund i engagemang för hemlösa katter utan uppkommer av helt andra orsaker. Folk som har okastrerade katter utan att kastrera dem vilket gör att det hela går ur deras händer.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2014-08-28, 20:07
#24

#20 Nja det där var väl lite syniskt tänkt ändå!  Sedan finns det inget måste i det här då det finns alternativ.  Jag vill i alla fall inte att mina skattepengar används på det sättet. Inte de snart 20.000 som skrivit på namninsamlingen heller. (Sluta avliva katter med mina skattepengar) Då är det väl mycket bättre att går till ideella sektorn så de räcket till mera insatser och låter flera katter få chansen till ett nytt liv.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2014-08-30, 19:18
#25

Just nu är det bara 147 tills det blir 20.000 namn på listan!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Katthemsmatten
2014-09-01, 11:43
#26

Drömmen har gått i uppfyllelse! Vi har passerat 20.000 och antalet signaturer fortsätter öka! 😃

Medarbetare Hittekatter iFokus
IngelaLpo
2014-09-03, 09:56
#27

Det är förfärligt hur djurskyddet sköts idag. Det är olika illa i olika län. Djurskyddslagen och framför allt djurskyddsförordningen och alla olika styrdokument i djurskyddet medför att djurskyddskontrollanterna jagar mygg och sväljer kameler. Erfarna djurägare blir kränkta. Man uppmanar till anonyma anmälningar. Omhändertagande sker på lösa grunder. Rättsosäkerhetn är total. En rättsskandal som pågår. 

Därför har Landsbygdspartiet oberoende, Lpo, på ett styrelsemöte antagit följande som tillägg till sitt valmanifest

Förändra djurskyddslagstiftningen så att den baseras på helhet i stället för detaljer, enligt proportionalitetsprincipen.(Proportionalitetsprincipenär inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel.)

Alla djurskyddskontroller som initieras av myndigheter ska vara avgiftsfria, 

Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av auktoriserad länsveterinär. Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från annan oberoende auktoriserad veterinär.

Djurförbud ska utdömas av domstol. Den som har djurförbud ska förbjudas att ha ansvaret för djur men ska tillåtas sköta djur som någon annan tar det fulla ansvaret för.

jossan84
2014-09-10, 23:23
#28

Hej Ingela! Det går inte att göra inlägg i den tråden du startade så jag skriver lite här. Jag vill bara påpeka att kontrollerna är avgiftsfria redan, under förutsättning att man inte har några brister. Och eftersom alla ansvarsfulla djurägare har koll på lagen så har de en djurhållning som är utan brister :) Vem som helst kan hämta ner den från Jordbruksverkets hemsida och läsa.

Katthemsmatten
2014-09-11, 10:38
#29

Så få signaturer (drygt 300) kvar till drömmålet! Håller tummarna för att vi, för katternas skull, når dit. Hjärta

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2014-09-14, 11:28
#30

12½ timmar kvar och 21.450 namn på listan! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
elina.k
2015-07-02, 22:33
#31

Inlägget är borttaget

indra-bus
2015-07-08, 20:35
#32

Så är de för grisar, kor o hönor oxå

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.
Katthemsmatten
2015-07-09, 09:58
#33

#32 Det rättfärdigar inte hanterandet av katter. Visar snarare på att Sverige långt ifrån har en bra djurskyddslagstiftning. Men man kan inte göra allt för alla, så vi som är engagerade i problematiken med hemlösa katter kämpar för dessa och hoppas att det finns krafter som orkar kämpa för andra djurslag.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Cragan
2015-07-09, 11:34
#34

driven avslutades för snart ett år sedan så låser tråden

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen