2013-03-10 11:45 #0 av: Lena

Djurskydd iFokus blir vad vi alla gör den till. Man kan säga att en sajt är som ett pussel där alla aktiva medlemmar bidrar med sin bit. För att pusselbyggandet ska fungera finns det en del viktiga saker att tänka på. En grundregel som är bra att ha i bakhuvudet är att alltid behandla andra med samma respekt som du själv förväntar dig att bli behandlad.

För att underlätta kommunikationsprocessen på sajterna har iFokus tagit fram ett antal Skriv- och Trivselregler. Dessa regler ombeds varje ny medlem att läsa i sitt välkomstmeddelande.

I den här artikeln tar vi upp vilka regler som finns på Djurskydd iFokus och förtydligar de punkter som det oftast uppstår problem runt omkring.

Enligt skrivreglerna är det inte tillåtet att:

  • Bryta mot svenska lagar och förordningar.

  • Kopiera upphovsrättsskyddat material.

  • Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet.

  • Ägna sig åt personangrepp.

  • Använda svordomar eller annat ovårdat språk som innehåller könsord eller rasistika inslag.

  • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär.

  • På Djurskydd iFokus är det inte tillåtet att skriva under flera olika alias. Missbruk kan leda till skrivförbud.

 

Några utdrag ur våra Trivselregler

"Djurskydd iFokus ska vara en sajt där alla känner sig välkomna. Det betyder att alla som skriver och behöver råd eller hjälp ska få det av andra medlemmar på ett artigt och hövligt sätt".

"Vi vill att stämningen i forumet ska vara positiv, lärande och hjälpande och det är du som medlem som kan bidra till att denna stämning hålls kvar!"

"Forumet ska endast användas för att diskutera frågor av allmängiltig karaktär."

"Kontakta sajtvärden eller någon av medarbetarna ifall någon medlem missköter sig eller om någon tråd håller på att spåra ut eller bör låsas. Är du insidermedlem kan du själv anmäla olämpliga inlägg"

Andan på forumet

Den vanligaste orsaken till problem på Djurskydd iFokus är att andan blir aningen för hetsk. Ämnet djurskydd är ofta känsloladdat, vilket bidrar till att det kan hetta till och skenar iväg i diskussionerna. Det finns nog inget som kan ställa till det så mycket som just upprörda känslor. För att undvika att olämplig text kommer på pränt är det en god vana att du alltid läser igenom vad du skrivit en eller två gånger innan du publicerar det.

Missförstånd

En annan orsak till att det går fel ute på forumet är att vi missförstår varandra. Det är lätt hänt eftersom vi bara kommunicerar skriftligt. Om du alltid utgår ifrån att den som skrivit har ett gott uppsåt kan många bekymmer undvikas. Är det något som verkar underligt eller som du inte förstår är det bättre att fråga vederbörande vad han/hon menat. Är det av känslig karaktär kan det vara lämpligare att ställa frågan via PM.

Personliga konflikter

Om du blir osams med någon annan medlem ska du inte ta upp det öppet på forumet. Lös istället detta privat via PM funktionen. Om du vill kritisera en organisation, företag, myndighet eller liknande bör det göras på ett sakligt sätt. T.ex. genom att starta en diskussion av föreningens stadgar, företagets policy eller en myndighets beslut. 

PUL

Det är oerhört viktigt att vi inte röjer någon annans identitet. Du får inte publicera någon annans namn, adress, telefonnummer, personnummer eller andra personliga uppgifter. Vi får inte heller  länka till annonser med personuppgifter. Av säkerhetskäl är det inte heller lämpligt att du lägger ut dina egna personuppgifter öppet på sajten.

Brott mot PUL kan leda till åtal med straffpåföljd.

Upphovsrätten (copyright)

Det är inte tillåtet att publicera något på Djurskydd iFokus som någon annan har upphovsrätten till . Det får du bara göra om du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Du får t.ex. inte lägga ut foton som någon annan tagit om du inte har fotografens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att kopiera artiklar från tidningar och lägga ut öppet på sajten. Om du vill diskutera en artikel ska du istället länka till den, alternativt skriva ett referat av den med dina egna ord. Brott mot upphovsrättslagen kan leda till att du får betala skadestånd. Det kan handla om mycket stora belopp.

Det är inte heller lämpligt att kopiera innehåll från privata brev, email eller PM utan avsändarens tillstånd. Detsamma gäller diskussioner från andra forum. (Du kan istället länka till andra diskussionsforum).

Yttrandefriheten

Ibland anklagas sajtledningen för att bryta mot yttrandefriheten. Det händer att medlemmar anser sig kränkta för att de inte tillåts skriva precis vad de själva vill öppet på sajten. Någon sådan yttrandefrihet råder dock inte på iFokus eller andra internetforum. När någon får sina inlägg redigerade eller borttagna beror det alltid på att de brutit mot någon eller några av våra skriv- eller trivselregler. Man kan jämföra en iFokussajt med en dagstidning. Ingen av oss kan bestämma vad t.ex. Dagens Nyheter ska publicera.

Det är ganska vanligt att medlemmar blandar ihop skrivreglerna med åsikter. Du får inte ditt inlägg borttaget eller redigerat för att du har en annorlunda syn i en sakfråga. Det är sättet du uttrycker dig på som ligger till grund för eventuella åtgärder från moderator.

Skrivförbud

Medlemmar som oavbrutet bryter mot våra regler kan få skrivförbud. Det är sajtvärden som avgör när skrivförbud ska tilldelas. Tillfälligt skrivförbud kan även tilldelas via det automatiska moderingssystemet som insidermedlemmar har tillgång till. Här på Djurskydd iFokus sker det aldrig godtyckligt även om den som får skrivförbudet ibland upplever det så. Den vanligaste orsaken bakom ett skrivförbud är personangrepp mot andra medlemmar och/eller otrevligt bemötande överlag. Ingen får skrivförbud för en enstaka förseelse. Vi kontaktar alltid vederbörande först med information om vad de brutit mot och ber dem tänka på våra regler. Tyvärr händer det att enstaka medlemmar vägrar acceptera reglerna och istället fortsätter att bryta mot dem. Det leder till sist till skrivförbud. Det kan även hända att en avstängd medlem återkommer i nytt alias och fortsätter att bråka. I sådana fall blir det skrivförbud med omedelbar verkan.