Övrigt

Regler för hållande av akvariefisk

2009-02-01 11:32 #0 av: Aviendha

Alla vet vi att djur ska behandlas väl, men en del vet inte att det finns en lag som säger detta, och bestämmer hur vi får lov att hålla våra djur. Ännu mindre vet att denna lag även omfattar fiskar.

Det är inte alltid enkelt att hitta i alla bestämmelser och saknummer så i denna artikel har vi sammansatt de delar i L80 (det saknummer som reglerar hur vi får hålla sällskapsdjur) som rör akvariefiskar. För att läsa lagen i sin helhet går du in här : SJV

 

Det finns flera portalparagrafer som anger den så kallade viljeriktningen för hela lagen. Ett ex är 2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, djurskyddslagen (1988:534). Mycket mer finns skrivet där, och detta är generellt och gäller för alla djur.

 

Kom ihåg att det är varje persons eget ansvar att informera sig om gällande lagar. Denna artikel kan inte ses som den enda raka vägen till att förstå vad som gäller vid hållning av fiskar enligt lagen, men det ger dig som läsare en översikt.

 

I L80, kap. 13, kan vi läsa följande om hållning av fiskar:

Allmänt om hållande av fiskar

1 § Vid sammansättningen av olika fiskarter och individer ska hänsyn tas till deras eventuella stimbeteende samt till deras fördragsamhet eller ofördragsamhet med varandra så att aggressivitet och stress undviks.

Allmänna råd till 13 kap. 1 §

Utpräglade stimfiskar bör hållas i grupp med fiskar av samma art.

 

Konstruktion av akvarier

2 § Ett akvarium med fiskar ska vara försett med täckglas, nätlock eller liknande, eller med höga kanter ovanför vattenytan, om det behövs för att fiskarna inte ska hoppa ut.

3 § Fiskar får inte hållas i klotformade akvarier (guldfiskkupor) såvida inte kraven på volym, syresättning och inredning enligt 4 - 8 §§ är uppfyllda.

4 § Minst en sida av ett akvarium ska vara insynsskyddad om inte akvariets inredning ger fiskarna ett motsvarande skydd.

IMG_8012_r.JPG

Utrymmen

5 § Vattnets volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och levnadssätt.

 

Allmänna råd till 13 kap. 5 §

Volymen bör inte understiga 40 liter om inte fiskarten är särskilt anpassad till vatten av små volymer. Ett akvarium bör inte innehålla fler än en fisk, som är upp till 5 cm lång, per liter vatten eller en fisk, som är upp till 10 cm lång, per fyra liter vatten. Fiskar som är kraftiga i förhållande till sin längd bör ha större vattenvolym per fisk.

 

Inredning och bottenmaterial

6 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje fiskarts naturliga miljö.

Fiskar som i vilt tillstånd söker skydd bland föremål eller i bottnen ska ha tillgång till gömslen i akvariet.

Första stycket gäller inte vid sådan tillfällig fiskhållning som kräver särskilt god hygien, såsom karantän, lekförsök och yngeluppfödning.

Allmänna råd till 13 kap. 6 §

Gömslen bör bestå av tegelrör, krukskärvor, stengrottor eller dylikt, eller, för fiskar som gräver ned sig, en grävbar och mjuk botten.

Vattenkvalitet

7 § Vattnets beskaffenhet, såsom pH-värde, salthalt m.m., ska vara anpassat till respektive fiskart. Plötsliga förändringar av vattnets beskaffenhet ska undvikas om inte fiskarten är särskilt anpassad till sådana förändringar.

8 § Fiskar ska hållas i vatten som inte innehåller för fiskarna skadliga eller giftiga ämnen. Vattnet ska renas eller helt eller delvis bytas ut innan innehållet av avfallsprodukter och överskottsfoder uppgår till för fiskarna skadliga halter.

Allmänna råd till 13 kap. 7 och 8 §§

Syresättning, koldioxidavgång och temperaturutjämning i vattnet bör underlättas med hjälp av en luftpump med luftsten eller en cirkulationspump.

 

Vattentemperatur

9 § Vattentemperaturen ska vara anpassad efter fiskartens behov.

Allmänna råd till 13 kap. 9 §

Vattnet bör värmas med doppvärmare om akvariets omgivningstemperatur är lägre än vad fiskarnas vattentemperatur ska vara

cichlid-IMG_5973.jpg

Foder

10 § Fiskar ska utfodras med ett för arten anpassat foder i en sådan mängd och med sådana intervall att de upprätthåller ett medelgott hull.

 

Högre upp i L80 finns definitioner som visar vad som avses. Där finns även allmänna regler som gäller för alla djur i kap. 4. Dessa beskriver hus man ska utfodra, vad som gäller vid avel, buller, belysning mm. Dessa regler tas inte upp här, men genom att följa länken till L80 högre upp i denna artikel så hittar ni lätt dessa regler.

 

För att hitta andra föreskrifter och lagar går du enkelt in på http://www.sjv.se. Under fliken "Djur och veterinär" så finner du "Djurskydd" i menyn till vänster. Där kan du själv finna de delar du vill fördjupa dig i, eller se en lista över alla saknummer. Denna lista finner du en länk till längst ner till höger på sidan.

Vill du veta mer om akvariefiskar? Besök gärna akvariefisk.iFokus.

Anmäl
2009-02-10 02:26 #6 av: [Tassy]

härligt jobbat! bilder är bra, ös på bara så länge det är tillåtna bilder Skrattande


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.