Övrigt

Regler för hållande av fågel

2009-02-01 17:52 #0 av: Aviendha

Denna artikel tar upp en del av de regler som finns gällande hållning av sällskapsfågel.

I början av L80, och på andra ställen i lagen finns generella regler som gäller alla djur, men detta är ett axplock ur fågelkapitlet. Alla paragrafer finns inte med här, artikeln skulle bli för lång helt enkelt, och det jag uteslutit är bla. avel, de gemensamma reglerna och lite annat. Detta kan därför inte ses som den enda raka vägen till att veta exakt hur man får och ska hålla fågel, utan då får man läsa lagen i sin helhet.

Kom ihåg att det är varje enskild persons ansvar att uppdatera sig om vad som gäller, och att denna artikel inte kan ses som den enda raka vägen till fullständigt vetande om lagen.

Du kan enkelt själv kontrollera vad lagen säger genom att besöka Jordbruksverkets hemsida på www.sjv.se. L80 hittar du här.

blondieb38_032.JPG

6 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av burfåglar

Allmänt om hållande av burfåglar

1 § Burfåglar ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om deras behov av att vara tillsammans med andra fåglar tillfredsställs genom kontakt med människor.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller om det finns särskilda skäl.

2 § En burfågel får inte tjudras via en fotring. Ett koppel, som hanteras av en människa, får dock tillfälligtvis fästas vid fågeln via en flygsele eller motsvarande.

5 § Marklevande burfåglar får inte hållas på nätgolv.

_IGP1246.JPG

6 § Burfåglar ska minst ha de utrymmen som framgår av bilaga 1:1 (Se bild). På en exteriörutställning får burfåglar tillfälligtvis, under en tid av maximalt två dygn i sträck, hållas i mindre bedömningsburar. Fågelungar som hålls utan föräldrafåglar och som handmatas av människor får hållas i mindre burar fram till dess att de är flygfärdiga.

burmått.JPG

1) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet: sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel och kinesisk dvärgvaktel.

2) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet: undulat och dvärgpapegojor (Agapornis spp.).

3) Följande är exempel på fågel vars längd normalt ligger inom intervallet: diamantduva.

4) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet: nymfkakadua, skrattduva.


7 § Bottnen i burar till marklevande burfåglar ska vara täckt med strömedel.

8 § Burfåglar ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö


Allmänna råd till 6 kap. 8 §

En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra, gunga och hoppa på, material eller föremål att gnaga på och plocka sönder eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende

9 § Burfåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två rena sittpinnar. Om flera fåglar hålls tillsammans ska det finnas sittpinnar i sådan omfattning att alla fåglar kan sitta på pinne samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

10 § Sittpinnarna ska vara av en grovlek som är anpassad till fågelns fotstorlek och vara tillverkade av ett material som, utan att vara slipande, ger fågeln ett tillräckligt fotfäste.

11 § Sittpinnarna ska vara placerade så att burens volym kan utnyttjas till längsta möjliga flygsträcka och så att fåglarnas spillning inte förorenar mat, vatten eller andra fåglar samt så att fåglarnas stjärtfjädrar inte annat än tillfälligtvis kommer i kontakt med foder, vatten eller burgolv.

12 § Marklevande burfåglar ska ha en inredning på burbottnen där de kan söka skydd.

Mo_018.jpg

14 § Badande burfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadets utformning och djup ska vara anpassat till fåglarnas storlek och art. Ett fågelbad får inte vara djupare än att fåglarna bottnar.

17 § Om flera burfåglar hålls tillsammans ska alla, utan att hindras av varandra, kunna nå fodret. Burfåglar med hög ämnesomsättning eller särskilda behov ska ha fri tillgång till foder.

 

Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.

För att hålla brevduvor så finns ett eget kapitel i L80 avsett för detta.

Om transport

Det finns specifika regler gällande hur levande djur får transporteras, vilka du kan läsa om i DFS 2006:9 (Saknr. L 5:3) Där finner du de generella reglerna.

Detta är det som specifikt berör fåglar i kap. 6. Notera att de generella reglerna likaväl måste följas.

44 § Behållare för transport av burfåglar ska ha ribbor på golvet eller sittpinnar.
Sittpinnarna ska vara anpassade till fågelns storlek och vara konstruerade på ett sådant sätt att fågeln kan få grepp om pinnen. Behållare för transport av burfåglar, utom större papegojor, ska vara minst ett halvt vingspann djup och minst ett halvt vingspann bred. Behållare för transport av större papegojor ska vara minst ett halvt vingspann djup och minst ett tredjedels vingspann bred. Alla fåglar i en behållare ska samtidigt kunna sitta på sittpinnarna. I en behållare får inte så många fåglar transporteras att det kan uppstå kvävningsrisk. Innertaket på en behållare för fåglar som lätt kan drabbas av panik, såsom finkar, ska ha en mjuk stoppning. Fåglar ska transporteras dragfritt och i dämpad belysning eller mörker. I mörker får fåglar transporteras i högst tolv timmar. Lämpligt foder och vatten i tillräcklig mängd ska finnas. Vatten får ersättas med vattenrika frukter eller grönsaker.

45 § Större papegojor ska transporteras individuellt.

 

Vill du veta mer om papegojor eller undulater? Besök då gärna papegojor.iFokus eller undulater.iFokus.

Anmäl
2009-02-10 09:18 #1 av: Sandra-B

Jättebra!

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.