Övrigt

Etiska synsätt

2010-09-06 22:29 #0 av: Aviendha

Etik kan beskrivas som läran om moral och läran om rätt och fel. Vi dock alla olika synsätt på vad som är rätt och fel, dvs. olika etiska synsätt. Här presenteras några av de vanligare synsätten.

Detta är på intet sätt en komplett lista som tar upp alla de olika synsätt som finns. De etiska synsätten presenterade är bland de vanligaste som man kommer i kontakt med men de är bara enkelt beskrivna. Det finns olika grader inom varje synsätt och en person kan ha många olika synsätt i olika frågor och det finns ju även diverse blandningar av de olika synsätten där man tagit de delar man själv tycker bäst om från flera olika etiska synsätt.

Utilitaristism/Nyttoetik

Detta synsätt baseras på intressen hos dem som påverkas av det vi gör, oavsett vilken art eller ras som har dem. Den eller de som har det starkaste intresset i en fråga är även de som ska få sin vilja igenom. Många menar dock att den lösning som tillfredställer flest intressen är den bästa, även om det starkaste intresset då kanske får stå tillbaka lite.

Ett exempel är tex. försöksdjur. Väger djurets lidande upp till nyttan av försöket? Om den inte gör det så ska försöket inte ske. Om den gör det så rättfärdigar nyttan lidandet och försöket anses då okej.

Enligt utilitarismen så är det okej att föda upp djur för att de ska ge oss mat och kläder så länge som djuren har ett bra liv och avlivas på ett smärtfritt sätt. Det brukar sägas att det inom utilitarismen inte bara pratas om rätt och fel, utan även om sämre och bättre. Ett litet steg mot en förbättring är bättre än inget steg alls.

En sak som kritiseras hos utilitarismen är att den saknar respekt för det moraliska värdet hos enskilda individer, både när det kommer till djur och människor.

Djurrätt

Djurrättssynen skiljer sig från utilitarismen när det kommer till intressekonflikter - i stället för att värdera det starkaste intresset högst menar djurrättsanhängare att försakan av en individs intressen för att gynna en annans aldrig kan rättfärdigas.

Även här kan vi använda försöksdjuren som exempel: även om det finns en stor nytta med ett visst försök så är det enligt djurrättssynsättet inte okej att utföra ett försök som kan innebära smärta, lidande och obehag hos ett djur.

En förespråkare för djurrätt ser inte på djurvälfärd som en sak som ska förespråkas utan ser det snarare som en plikt att försvara varje djurs rätt att inte dödas eller fråntas det som är nödvändigt för ett gott liv.

En svårighet finns dock när det kommer till intressekonflikter där alla intressegrupper inte kan respekteras.

Pliktetik

Pliktetiken utgår från att handlingar kan vara rätt eller fel, oberoende av konsekvenserna, vi har alltså vissa moraliska plikter som vi ska hålla oss till. Det kan vara svårt att hitta argument för de antaganden man gör inom pliktetiken då det ofta "bara är så". Det förekommer ofta listor med saker man inte får göra inom pliktetik och de tio budorden kan ses som ett exempel på pliktetik.

Respekt för naturen

Detta synsätt skiljer sig från många av de andra i det avseendet att det inte i första hand ser till individer, utan snarare till en helhet. Vi människor ingår i naturen och därför är det vårt ansvar att skydda de arter och ekosystem som finns. En utrotad art är inte bara en förlust i mångfald eller resurser, arten har ett eget värde som då går förlorat för all framtid.

Respekt för naturen är centralt och det innebär bla. att vi inte bör förändra djur genetiskt utan vi ska acceptera dem som de är. Detta kan dock få konsekvenser när det gäller avel som strävar mot att göra djuren tåligare mot ex. parasitangrepp - något som i sig egentligen är positivt då färre djur kommer fara illa av parasitangreppen.

Djurförsök är okej så länge djuret behandlas med respekt, försöket inte inverkar på artens fortlevnad eller någon typ av genmanipulering förekommer.

Sinnelagsetik

Här bestäms handlingens värde av intentionen bakom den. "Tanken räknas".

Källa: Djurförsök.info
Animal Welfare. Michael C. Appelby, Barry O. Hughes. 1997. CAB International

 

Anmäl
2010-09-14 10:01 #1 av: Aviendha

Kan även tipsa om vidare läsning på Animal Ethics Dilemma, en sida (på svenska eller engelska) som på ett informativt och enkelt sätt tar upp olika etiska synsätt och vissa praktiska frågor som särskiljer dem.

Det är både etiska synsätt som finns här i artikeln och några andra.

Man kan även göra ett test där man svarar på flera olika påståenden och resultatet visar sedan hur ditt synsätt ser ut och vilken gren du sympatiserar mest med. (testet kräver en snabb registrering, men den tar några sekunder bara)

Anmäl
2010-09-14 12:46 #2 av: Friheten

Oj vad bra :)

bra läsning

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.